Гражданско участие

School of Politics > Новини > Европейски дебати > Гражданско участие

Активното гражданско участие в обществените процеси е мерило за качеството на демокрацията. Стремежът ни е да включим по-активно гражданите в политическия процес, да повишим интереса към изборите и различните форми на гражданско участие. Това може да се постигне чрез ясни и прозрачни процедури, които да гарантират достъпа на гражданите до институциите, и чрез легитимното гражданско представителство в различни форми за консултации и контрол. Затова работим за увеличаване на гражданския контрол при изработване на публичните политики, за върховенство на закона, за свобода на словото, за повече морал в политиката и неправителствения сектор, за отчетност и прозрачност на управлението, за овластяване и толерантност към най-слабите членове на обществото.

Водим се от разбирането, че участието на избори е основен механизъм за граждански контрол. Важно е избирателите да оформят решението си за кого да гласуват не емоционално, а рационално – след запознаване с програмите на партиите. Българското училище за политика “Димитър Паница” подпомага информирания избор на гражданите чрез различни инициативи и онлайн средства.

Участие на гражданите на всички нива на взимане на решения и изработване на публични политики е гаранция за прозрачното и добро управление. Затова акцент в работата ни е да изследваме формите на обществен контрол и да предлагаме добри практики и модели за тяхното развитие.

Работим и за опазване на човешките права и за овластяване на уязвими обществени групи. Считаме, че грижата за най-слабите е ключова ценност, мерило за толерантността и демократичното развитие.

Текущи проекти

Изпълнени проекти

Повече гражданско участие и повече разум по време на избори: онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в националните и европейските избори в България (2012-2014)

Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот (2013 – 2014)

Аз гласувам за Европа: Българските младежи гласуват в изборите за Европейски парламент 2009 (2009)

Засилване ролята на гражданското общество в процеса на интеграция на ромите (2007-2008)

За да има избор (2007)

С уважение към различните (2007)

Обучение на ромски активисти на гражданското общество (2006)