Клуб на филантропа

Вашите истории


Споделянето на добър опит е ключово за намирането на съмишленици и „запалването”  на повече хора да работят по филантропски каузи.  Добрите примери трябва да се разпространяват, а за  благородните дела - да се пише и говори. Първите споделени истории на завършили Българското училище за политика „Димитър Паница“ можете да намерите в сборника „Дарителството от първо лице, единствено  число”.  Част от тях, заедно с историте на други съвременни български дарители, можете да намерите на интернет страницата на нашия партньор Bolder Giving - Global Givers.

Решени сме да продължим. Да съберем колкото може повече завладяващи истории на хора, подкрепящи различни каузи и вярващи, че филантропията може да промени страната към по-добро.  


Вижте и новите вдъхновяващи дарителски истории на завършили училището за политика.

Анастас Гогов - Академия за супер постижения "Hi!Achievers"

Влади Вълков - Правосъдие по детски

Георги Стефанов - Природата е важна за нашето бъдеще

Живка Велизарова - Безрезервно....

Николинка Горова - Мисионер на българщината


Василена Цанкова – Борисова - Децата на Бъзън


Радослав Асенов - От играчки към тетрадки


Мария Илиева - Човечността идва от душата


Очакваме и вашите добри примери! Споделете ги с нас. 


Ако имате нужда от помощ как да опишете вашата история, свържете се с нас и ние ще ви съдействаме.