Текущи и приключили проекти

Категория

Основната цел на проекта е по-активното участие на жените в политическия живот в областите Благоевград, Разград и Кърджали чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения на местно ниво.  Тя ще бъде постигната чрез провеждането на серия от обучения, базирани на предварително проведен задълбочен анализ на...
Read More
Инициативата има за цел да удовлетвори нуждата от изграждане на капацитет на журналистите от местните медии и информационни сайтове, за разпознаване и справяне с дезинформацията и с фалшивите новини по отношение на ценностите, целите и политиките на Европейския съюз. Очакванията са инициативата да обхване 42 журналисти от местни медии, подбрани сред областните центрове и общини...
Read More
Основната цел на проекта „Образование по градско земеделие за устойчиво бъдеще“ е да промени нагласата на възрастните граждани и да насърчи интереса им към околната среда и устойчивостта и да разшири движението за градско земеделие, като по този начин допринесе за зелената сделка на ЕС, борбата с изменението на климата и устойчивост на градовете. В...
Read More
Проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“ цели да запознае по-възрастните  със „зелената“ тема и да повиши осведомеността им относно рециклирането, кръговата икономика и „зелени“ и екологични решения; да създаде образователни ресурси по темата, подходяща за възрастни хора, така че да подкрепи експерти и обучители, работещи с тях; да...
Read More
Проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ има за цел създаването на умения в представители на бежанските общности, включително и украинска за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България. Партньори в проекта са Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и Българско училище по политика „Димитър...
Read More
Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва...
Read More
Проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич“ цели по-ефективно прилагане на принципите на демократичното управление и на обществен контрол върху публичните политики чрез по-активно гражданско участие в община Добрич.  Като част от проекта ще бъдат изследвани и анализирани възможностите за участието на различните заинтересовани страни при изработването на политики и вземането на решения...
Read More
Над 133 000 бежанци са влезли в България от началото на военните действия в Украйна до края на месец март 2022 г. От тях към 31 март тази година в България са останали над 61 000 души, показват данните на Държавната агенция за бежанците в България. Това е най-голямата бежанска вълна в историята на страната,...
Read More
Целите на проекта са повишаване на капацитета на екипа, обучителите и експертите на БУП да организират и провеждат ефективни онлайн и хибридни обучения, да комуникират ефективно  със завършилите и да разширяват дейностите си към нови целеви групи.
Read More
Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на увеличаване на участието на жените в политическия и социалния живот в Мароко чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения в страната по време на кризата, причинена от Ковид 19. Проектът се изпълнява от Българско училище...
Read More
1 2 3 4 5

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма