Текущи и приключили проекти

Категория

Проектът има за цел да удовлетвори нуждата от изграждане на капацитет на журналистите от местните медии и информационни сайтове, за разпознаване и справяне с дезинформацията и с фалшивите новини по отношение на ценностите, целите и политиките на Европейския съюз. Очакванията са проектът да обхване 42 журналисти от местни медии, подбрани сред областните центрове и общини...
Read More
Основната цел на проекта „Образование по градско земеделие за устойчиво бъдеще“ е да промени нагласата на възрастните граждани и да насърчи интереса им към околната среда и устойчивостта и да разшири движението за градско земеделие, като по този начин допринесе за зелената сделка на ЕС, борбата с изменението на климата и устойчивост на градовете. В...
Read More
Проект „Възрастни хора и зелени инициативи – от ръцете към умовете до душите“ цели да запознае по-възрастните  със „зелената“ тема и да повиши осведомеността им относно рециклирането, кръговата икономика и „зелени“ и екологични решения; да създаде образователни ресурси по темата, подходяща за възрастни хора, така че да подкрепи експерти и обучители, работещи с тях; да...
Read More
Проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ има за цел създаването на умения в представители на бежанските общности, включително и украинска за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България. Партньори в проекта са Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и Българско училище по политика „Димитър...
Read More
Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва...
Read More
Проект „Съвместни решения за по-добро управление на община Добрич“ цели по-ефективно прилагане на принципите на демократичното управление и на обществен контрол върху публичните политики чрез по-активно гражданско участие в община Добрич.  Като част от проекта ще бъдат изследвани и анализирани възможностите за участието на различните заинтересовани страни при изработването на политики и вземането на решения...
Read More
Над 133 000 бежанци са влезли в България от началото на военните действия в Украйна до края на месец март 2022 г. От тях към 31 март тази година в България са останали над 61 000 души, показват данните на Държавната агенция за бежанците в България. Това е най-голямата бежанска вълна в историята на страната,...
Read More
Целите на проекта са повишаване на капацитета на екипа, обучителите и експертите на БУП да организират и провеждат ефективни онлайн и хибридни обучения, да комуникират ефективно  със завършилите и да разширяват дейностите си към нови целеви групи.
Read More
Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на увеличаване на участието на жените в политическия и социалния живот в Мароко чрез поемане на инициатива, преодоляване на традиции и предразсъдъци и успешно участие в процесите на вземане на решения в страната по време на кризата, причинена от Ковид 19. Проектът се изпълнява от Българско училище...
Read More
Целта на проекта „Agripol” е да проектира учебните програми по зелени професии в професионалните училища по такъв начин, че на темите за устойчивост и опазване на ресурсите да се отдаде по-голямо значение. В него българското училище за политика „Димитър Паница“ си партнира с водещата организация Лайбницки Университет Хановер (Германия), Аграрен университет Пловдив (България), Университетския колеж...
Read More
1 2 3 4 5

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма

Информация за контакт

ул. Цар Шишман 17
1000
София
България

+359 2 952 68 82
office@schoolofpolitics.org

Изпрати съобщение

Контактна форма