шаблоны joomla

Сряда, 28 Октомври 2020 15:30 Велизар Георгиев

diana kovacheva_28.10.2020С 30%  се увеличили жалбите до омбудсмана на България само за два месеца. Повишението е  след въвеждането на извънредното положение в България през март заради „Ковид-19“. Гражданите най-често са се оплаквали от нарушени социални и трудови права, нарушено право на здравеопазване и образование,  действия на фирми за бързи кредити, колекторски фирми и ЧСИ. Това сподели с първокурсниците от Националната програма „Управленски умения“ омбудсманът Диана Ковачева. Ковачева, която е завършила БУП през 2006 г., бе лектор в последния, четвърти, ден  на първи курс на Национална програма 2020-2021 г.  В лекцията си националният омбудсман говори още за основните правомощия на институцията, за действията и резултатите от тях през миналата и настоящата година. Обърна и специално внимание на функциите на омбудсмана за защитата правата на децата. Диана Ковачева отбеляза, че регистрираните жалби и сигнали относно правата на децата за миналата година са 492 и са повече в сравнение с 2017 и 2018 г. По тип нарушение за миналата година най-много (222) са били жалбите за нарушени права и свободи на деца. Качеството и достъпът до дистанционното образование, рискът от домашно насилие, тормоз и пренебрегване са сред  проблемите на децата в ситуацията на коронавирус, отбеляза също Ковачева и разясни конкретната работа на омбудсмана по намаляване и разрешаване тези проблеми.

На проблемите от непознаването и неспазването на основни правила в невербалната комуникация обърна внимание консултантът по етикет и протокол Мария Касимова – Моасе. С много визуални примери тя обясни удачни и неудачни послания, които отправяме с поведение, жестове, облекло.

Тези две лекции бяха и последните за първи курс на Випуск 2021. Курсистите са разделиха с надежда, че скоро отново ще имат възможност да бъдат заедно вече във втори курс на Национална програма „Управленски умения“.

 
Вторник, 27 Октомври 2020 19:28 Велизар Георгиев

vrabevski_26.10.2020„Животът не е състезание, а степен на полезност. Моето включване цели да даде пример, който да е заразен и виждам, че това дава резултат.“ С тези думи започна срещата си с Випуск 2021 д-р Милен Врабевски. Филантропът бе специален гост в края на предпоследния ден на първи курс на Националната програма „Управленски умения“. Д-р Врабевски е собственик и директор на най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа, отличена от МОН с наградата „Питагор” за най-големи инвестиции в областта на научните изследвания. Той е основател и на Фондация „Българска памет”, чиято цел е да съхрани българското културно и историческо наследство. В продължение на години с лични средства докторът финансира програми за иновативно образование, кариерно развитие на младите хора, реинтеграцията на българската историческа диаспора, развива различни инициативи за борба с демографската криза у нас. С тези си дейности той се нарежда до големите дарители на България, сред които е и Дими Паница - основател на Българското училище за политика. Страст в работата, липса на страх, освободено съзнание, развитие на способностите, духовно удовлетворение, чувство на благодарност, съпричастност. Това са стъпките към успеха според д-р Врабевски, които той сподели с новия випуск курсисти на БУП.

По-рано през деня участниците работиха върху възможностите за управление на конфликти. Лектор по темата бе преподавателят по управление на конфликти и гл. редактор на вестник „Дума“ Ивелин Николов.  Той даде пред аудиторията определение за конфликт, дефинира основни умения за неговото управление, посочи стиловете на поведение в конфликт и начини за решаването му. Разделени по групи, обучаемите правиха упражнения, след които трябваше да отговорят на въпросите: в какъв вид конфликт участвах?; какъв е резултатът?; кои са най-добрите начини за разрешаването на тези конфликти? Обратна връзка от работата по групи Випуск 2021 получи от Ивелин Николов.

 
Понеделник, 26 Октомври 2020 21:23 Велизар Георгиев

ivan ivanov_26.10.2020Ражда ли се лидерът или се създава,  какъв е профилът на лидерите, техните основни черти и личностни характеристики? Това бяха само част от въпросите, на които възможни отговори даде  психологът и зам.-председател на 43-то Народно събрание д-р Иван Иванов. Настоящият университетски преподавател бе първи гост във втория ден от първи курс на Националната програма „Управленски умения“. Курсистите от Випуск 2021 на БУП слушаха с интерес презентацията му, наситена с примери,  с интерес попълниха тест за самооценка за лидерска ориентация и с ентусиазъм работиха по групи върху първата си обучителна задача.

Работният ден продължи с панел за публична реч, за ефективни модели на публично говорене. Преподавателят по реторика, академично писане и бизнес коминикация в Софийския университет проф. Иванка Мавродиева запозна присъстващите политици и граждански лидери с основни реторични термини, структура на политическата реч и предизборното политическо говорене. Наученото от лекцията, курсистите упражниха в работата по групи, където всеки един от тях и групата общо подготвиха реч по предварително зададен казус и от предварително определена позиция.  Обратна връзка и препоръки обучаемите получиха лично от проф. Мавродиева. Развитието на комуникационните умения на курсистите продължи и в следващите часове с нови знания и упражнение за формулиране на послания. Комуникационният експерт Михаил Стефанов даде определение и примери за въздействащи послания, показа какво трябва да съдържа едно послание, за да бъде то успешно.

Комуникацията между курсистите от новия випуск продължи и в извън работна среда. В неформална обстановка те се опознаваха и обсъждаха старта на общото си приключение, наречено Национална програма „Управленски умения“ 2020 -2021 г.

 
Неделя, 25 Октомври 2020 20:22 Велизар Георгиев

otkrivane 25.10.2020В необичайна обстановка, но с обичаен ентусиазъм и Випуск 2021 на Българското училище за политика „Димитър Паница“ започна своето обучение на 25 октомври. Член на Европейския парламент, народни представители, зам.-областен управител, кмет, зам.-кмет, общински съветници, представители на държавната и общинската администрация, хора от неправителствени организации, бизнеса, съдия, университетски преподавател и др. са сред избраните 41 участници за Национална програма „Управленски умения“ 2020-2021 г. Хотел „Риу“- Правец събра представителите на шест политически партии, граждански и професионални лидери за тяхното първо изнесено четиридневно обучение. Стартът на първи курс на Националната програма бе даден с панел за лидерство и стратегическо взимане на решения. Преподавателят в магистърската програма за ръководни кадри на Американския университет от 2010 до 2017 г. и сертифициран коуч Владимир Борачев говори с курсистите за лидерството, стратегическото мислене, цикъл на взимане на решения.

„Един лидер е толкова силен, колкото е силен неговият екип“, каза на обучаемите Владимир Борачев и допълни, че успешните лидери развиват успешни лидери, които развиват успешни лидери.

Първият ден на първи курс на Националната програма „Управленски умения“ продължи с различни игри за запознанство и формиране на екип.

 
Четвъртък, 08 Октомври 2020 15:21 Велизар Георгиев

iliyana_iotova_bejanciВицепрезидентът Илияна Йотова откри последния, трети, курс на обучението на Бежанския консултативен съвет в България. Трите четиридневни обучителни модула се организират от Българското училище за политика „Димитър Паница" (БУП) и Върховния комисариат на ООН за бежанците – България (ВКБООН). Тяхната цел е да повишат знанията и уменията на 13-те членове на Консултативния съвет, който в бъдеще да помага, да бъде свързващо звено между мигрантите в България и институциите. В Бежанския консултативен съвет влизат хора от Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен, които живеят в страната ни и са се реализирали в различни професионални сфери. Илияна Йотова оцени положително създаването на Бежански консултативен съвет в България. Според нея участието на бежанците във формирането на политиките е залог за адекватността на общите решения. Като евродепутат Илияна Йотова беше заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и конкретната ѝ дейност беше посветена на мигрантската криза и европейските политики от 2013 г. насам. Вицепрезидентът определи като слаб и неясен, с тромави и сложни механизми с много условности предложения наскоро от Европейската комисия нов Пакт за миграцията и убежището. Според Йотова обемният документ няма да доведе до консенсус между държавите членки за общи политики на фона на настоящото разделение по тези въпроси.

В последвалата оживена дискусия вицепрезидентът изтъкна, че политиците имат огромна отговорност за преодоляване на стереотипите в обществото срещу бежанците. Обсъден беше и въпросът с непридружените деца – бежанци, пред които има много неизвестни, както и необходимостта от усъвършенстване на нормативната база, която урежда статута на бежанците.

В обучението на Бежанския консултативен съвет от 8 до 11 октомври в „Гранд хотел – София" място намериха и много още, и различни теми. Изпълнителният директор на фондация „Работилница за граждански инициативи" Илияна Николова бе лектор в панел за гражданското участие в България и ролята на неправителствените организации. Доцент д-р Емилия Занкина от университета „Темпъл" в Рим преподава на членовете на Съвета анализ на заинтересованите страни. С тънкостите в изграждането на кампания по застъпничество ги запозна Юлия Андонова, директор „Развитие и комуникации" във фондация „П.У.Л.С." Директорът на Института за публична администрация Павел Иванов говори за оценка на въздействието, а журналистът от БНТ Бойко Василев – за работата с медии. Полученото като знания от лекциите бе затвърдено и надградено с решаването на специално изработени задачи и казуси в малки групи.

 
Неделя, 13 Септември 2020 17:44 Велизар Георгиев

asim_ademov_11.09.2020Евродепутатът Асим Адемов, зам.-министрите Таня Михайлова, Зорница Русинова и Николай Павлов, учителят Теодосий Теодосиев – Тео бяха част от лекторите в обучението по детски политики, което Българското училище за политика(БУП) организира за свои завършили. Четиридесет представители на политически партии и граждански лидери, преминали успешно обучение в Училището в периода от 2016 до 2020 г., се събраха в хотел „Риу"- гр. Правец в навечерието на първия учебен ден. От 11 до 13 септември те слушаха лекции и работиха по групи по темите образование, социална закрила за деца и семейства, младежки политики. В изнесеното тридневно обучение присъства още панел за дезинформацията и комуникацията по отношение на стратегии, политики и организации, свързани с децата в България. В него комуникационният експерт и университетски преподавател доц. д-р Александър Христов и изп. директор на Национална мрежа за децата Георги Богданов дадоха варианти за справянето с този проблем и посочиха източниците на създаването му. Специално място в обучението бе отделено и на актуалните демографски процеси в България и Европа. По темата пред обучаемите говори преподавателят в Софийския университет доц. Георги Бърдаров.

Обучението по детски политики за завършили БУП бе второ поред и е част от проект „На фокус: Децата на България", който Училището изпълнява с подкрепата на Фондация „Оук".

 
Сряда, 29 Юли 2020 17:36 Велизар Георгиев
mrasen_vazduh_21.07.2020С проведеното тридневно обучение в хотел „Риу“- гр. Правец Българското училище за политика (БУП) завърши успешно проект „Чисти решения за мръсния въздух“. В дните от 19 до 21 юли Училището проведе изнесено обучение за общо двадесет представители на местната власт, НПО и граждански лидери от градовете София, Пловдив, Русе и Видин. Сред тях бяха експерти от областна и общинска администрации, зам.-кмет, общински съветници, представители на неправителствени организации, бизнеса, граждански лидери. Обучителната програма започна с публична лекция за обучаемите, завършили БУП и журналисти. Тя бе на тема „Състояние и предизвикателства пред качеството на атмосферния въздух в България“ и бе изнесена от зам.-председателя на комисията по околната среда и водите в Народното събрание Младен Шишков и Стефан Димитров, съосновател на AirBG.Info – мрежа от доброволци за измерване на чистотата на въздуха, чиито данни показаха, че София, Пловдив, Русе и Видин са градовете с най-мръсен въздух през миналия отоплителен сезон. След публичната лекция форматът продължи в затворена форма с редуване на лекции и работа в малки групи под ръководството на модератори. Отделено бе внимание на спецификите на общинските комуникации като по темата специална лекция и задача направи комуникационният експерт Любомир Аламанов. Управлението на кризи и конфликти също бе заложено в програмата с лекция и упражнение на обучителя Джафер Саатчъ.  Доктор Александър Симидчиев, пулмолог, председател на „Въздух за здраве“, обърна внимание на здравните аспекти и последствията от мръсния въздух, а Юлиан Попов, старши политически съветник на Европейската климатична фондация и Георги Стефанов от WWF – на европейските и национални аспекти на замърсяването на въздуха. Практически, работещи мерки за промотиране на придвижването с градски и велотранспорт представи на участниците инж. Цветан Колев от фирма „Софпроект“, а Васил Златев от българския клон на Световната банка в България и Марта Цветкова, началник отдел „Програмиране и планиране“ към ГД ОПОС, МОСВ, говориха за възможностите за финансиране на мерки за борба с мръсния въздух. През обучителните казуси по време на тридневните занимания участниците предложиха местни политики и мерки за справяне с проблема с мръсния въздрух. След края на трите дни в хотел „Риу“ тези предложения бях оформени в съвместен документ. Преди края на учебните занимания обаче участниците оформиха екип, превърнаха се в мрежа от хора, които и в бъдеще ще работят заедно, ще търсят съвети един от друг, ще контактуват, за да решават проблема мръсен въздух в своите общини и в страната. Това бе отбелязано от тях и в анкетните карти за обратна връзка. Резултатите от тези карти показват също, че 88.23% от участниците в проект „Чисти решения за мръсния въздух“ смятат, че темите в обучението са възможно най-актуалните към момента, а 64.70% са напълно съгласни, че те ще са полезни в работата им. Вероятно това са и причините курсистите да са показали 17% ръст на знанията си след края на обучението.
Българското училище за политика „Димитър Паница“ реализира проект „Чисти решения за мръсния въздух“ с подкрепата на фонд „Активни граждани-България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 
Вторник, 28 Юли 2020 14:32 Велизар Георгиев

logo_bgKандидатствайте и спечелете стипендия за обучение в Националната програма на Българско училище за политика „Димитър Паница“

 

Винаги можете да намерите време за учене                                    Йожен  Йонеско

 

 

За какво: Обучение в Националната програма „Управленски умения" на Българското училище за политика „Димитър Паница". Програмата развива умения за комуникация, лидерство, организация, дава знания за местните, националните и международните политики.

С кого: Ще се обучавате заедно с представители на местната и националната власт, на бизнеса, съдебната система, на професионални и неправителствени организации. Лектори са признати експерти, действащи политици, утвърдени лидери.

От кого: фондация „Тръст за социална алтернатива" ще подкрепи двама участници в Националната програма „Управленски умения".

Условия за кандидатстване:

- Заемате водещи позиции в гражданска организация и/или в сектора, който представлявате;

- Имате минимум 5 г. професионален опит и представлявате организации с обществен авторитет и влияние в областта и в региона, в които работите;

- Работите за подобряване на образователните и икономическите постижения на лица от икономически уязвими общности,  с фокус върху ромите.

Пълните условия за получаване на стипендия можете да видите тук.

Българско училище за политика „Димитър Паница" вече 19 години обучава политическите и гражданските лидери на България в Националната си програма „Управленски умения". За тези десетилетия Програмата успешно са завършили над 850 лидери на България, сред които министри, евродепутати и депутати в българския парламент, представители на съда, прокуратурата, бизнеса, неправителствени и професионални организации.

Крайният срок:Документи за кандидатстване за стипендии се приемат до 15.08.2020 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Страница 1 от 53

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Кой е в сайта

В момента има 47 посетителя в сайта