шаблоны joomla

Събота, 30 Март 2019 08:23 Велизар Георгиев

debat_plovdivПолитолог, експерт по политически комуникации и районен кмет дискутираха с младежи в Пловдив влиянието на фалшивите новини върху евроизборите

„Не могат фалшивите новини да повлияят в едни избори, в които хората са взели решение и са отишли да гласуват. Повече от тридесет години работя по кампании и знам, че там, където хората искат да променят нещо, искат да гласуват за някой и искат нещата да се случват, нищо не е в състояние да промени тяхното решение. Ние имаме силата по време на избори да наложим своето решение. Разберете, че колкото повече се гласува, толкова повече сметките на политиците за това как точно ще изглеждат резултатите от изборите се объркват. Това винаги е хубава новина за нас, гражданите. Важното е интересите ни да бъдат защитени."

Това заяви политологът доц. д-р Татяна Буруджиева в петък в Пловдив. Тя заедно с преподавателя по политически комуникации проф. д-р Росен Стоянов и с кмета на пловдивския район „Южен" Борислав Инчев участваха в дискусия със студенти и млади хора в Пловдив на тема: „Могат ли фалшивите новини да застрашат евроизборите?" Дебатът се проведе в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" и в него наред със студенти и младежи участие взеха председателят на младежката организация на БСП в града под тепетата и настоящ депутат Теодора Халачева както и Мирослав Тенев, председател на МГЕРБ в Пловдив.

„Винаги когато имате новина, трябва да си давате сметка, че тя е съобщена от някого. Този някой има някаква цел. При фалшивите новини е важно намерението", каза още на младежите доц. Татяна Буруджиева. По думите й един от най-големите проблеми в тази сфера е липсата на критично мислене, заради което често хората вярват на напълно нереални информации без да ги поставят под съмнение.

Към стремеж за повече информираност и критично мислене призова младите хора и проф. д-р Росен Стоянов. Той каза на младежите да влагат повече усилия, за да достигнат до информацията. „Това е едно хапче, което няма да ни излекува напълно, но все пак ще ни помогне много", категоричен беше професорът. Според него фалшивите новини виреят там, където има дефицит на информираност. „Фалшивите новини виреят там, където има нисък образователен ценз и липса на информираност, там, където ценностната система е счупена и разрушена. Единственият начин да се борим с тях е интелектуалният подход. В света на дигиталните технологии ние сме активната страна", заяви проф. Стоянов.

„Европа – това сте вие! Европа е тук и сега!", обърна се към младежите професорът.

Според кмета на район „Южен" в Пловдив Борислав Инчев българското общество е все по-готово да поставя въпросите за отговорността в различните нейни измерения и вече е настъпил моментът, в който да се търси отговорност и на хората, които генерират фалшиви новини, включително и за тези, които впоследствие ги разпространяват.

„Най-важно е всеки да отиде да гласува. Това означава, че с вашия глас вие сте изразили мнението си и давате кредит на доверие на човека или организацията, за която сте гласували, да защитава нещата, в които вярвате", каза Инчев на студентите и младите хора.

По време на дискусията стана въпрос и за ролята на традиционните медии, както и на социалните мрежи в съвременното общество.

Младежите показаха изключителна активност в дебата и добри познания по актуалните теми в обществото, които често стават причина за възникването на фалшиви новини.

Дебатът в Пловдив е третата от планираните общо пет дискусии със студенти, млади хора и хора от уязвими групи в различни градове на България. Преди Пловдив дебати се проведоха във Велико Търново и Враца. Целта на всички тях е да повишат информираността на младите българи по определени теми, свързани с Европейския съюз и да обърнат внимание на важността да се упражни правото на глас на евроизборите на 26 май. Форумът в Пловдив е част от проекта „Европа те чува. Гласувай!", който Българското училище за политика „Димитър Паница" изпълнява с подкрепата на Европейския парламент.

 
Понеделник, 25 Март 2019 14:40 Велизар Георгиев

oak_23_saitПрофесионалното прегаряне, известно още бърнаут синдром, е все по-разпространено явление, засягащо модерните общества. Най-често негови жертви са хората от т.нар публични професии и тази, работещи с деца. Стресът на работното място е сред водещите причини за липсата и текучеството на социални работници и кадри в образованието. Този извод се наложи и на проведените от Българското училище за политика девет регионални срещи по проблемите на децата в различни градове на страната.

Според проучване от пред няколко години бърнаут засяга 54% от жените и 33% от мъжете в България, а загубите от болнични и напуснали работа са в размер на 70-80 млн. лева.

С цел да разпознават синдрома и да умеят да му противодействат БУП събра близо 30 от своите възпитаници от различни випуски на безплатни обучения. Те се проведоха през месеците февруари и март, а лектор и модератор в тях бе клиничният и социален психолог д-р Иван Иванов. Чрез групови задачи обучаемите разкриха психосоциалните фактори и източниците на стрес за самите тях, а лекторът представи някои от обясняващите явлението модели и обърна внимание на начините за превенция – индивидуални, организационни, институционални.

Обученията „Синдром на „професионалното прегряване. Методи за справяне и превенция" са част от проект „Гласът на българските деца", който се финансира от Фондация „Оук".

 
Вторник, 19 Март 2019 11:02 Велизар Георгиев

vraca_saitt"Във Враца се работи по създаването на нови социални услуги, които да обхващат повече хора. В началото на следващата година в града ще има 22 социални услуги за над 600 потребители от най-ранна детска възраст до възрастни хора", съобщи кметът на града Калин Каменов. Той беше домакин и дискутант в дебата: „Какво прави Европа за хората от уязвими групи в контекста на Европейския стълб на социални права", организиран от Българското училище за политика „Димитър Паница" със съдействието на Европейския парламент. Калин Каменов обобщи социалните политики на град Враца, като обърна специално внимание на политиките за достъпна среда, детските политики и достъпът до образование. Всички тези местни политики покриват ключови области от Европейския стълб за социални права.

Стълбът беше прокламиран от лидерите на Европейския съюз през 2017 година. Той осигурява 20 нови и по-ефективни права за гражданите по отношение на равните възможности и достъпа до пазара на труда, справедливите условия на труд, както и социалната закрила и приобщаващите политики. Последните години европейските институции работят активно върху различни инициативи, за да приложат тези правила в практиката на територията на целия Европейски съюз, в т.ч. по Европейския орган по труда. Социалните политики обаче си остават приоритет на националните държави. Затова реализирането на Европейския стълб за социални права е в ръцете най-вече на националните и местните власти.

„Европейският стълб дава възможност на държавите членки да използват фондовете на Европейския съюз и да правят политики в социалната сфера. В следващият програмен период ще има засилени средства в тази посока," каза Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. В Европейският парламент се работи много активно по проблемите на хората от уязвими групи. Затова на предстоящите избори за ЕП е важно българите да изберат такива депутати, които да защитават правата им, посочи още Стойчев.

В момента в България инициативите по Европейския стълб за социални права се финансират през Оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Тя е финансирана от Европейския социален фонд, ключов инструмент за финансирането на стълба на европейско ниво. Пълен доклад по мерките, прилагани в нашата държава направи по време на форума Анелия Йорданова от Министерството на труда и социалната политика.

Трябва да подкрепяме Европа като обединение заради достъпа до пазара на труда и заради модерните здравни и социални системи, измислени и родени тук в Европа, беше посланието на Боян Захариев, програмен директор в Институт „Отворено общество" и член на Европейската мрежа за социални политики. Той разгледа ползите на България от членството в Европейския съюз през няколко ключови социални призми, а именно по отношение на здравната система, социалната система и не на последно място през достъпа до образование на територията на всички 28 държави членки и един много по-широк пазар на труда.

„Да поемеш ангажимент да се защитават 20 определени принципа и права, това е голяма отговорност на българското правителство и на държавите членки на Европейския съюз," посочи и бившият социален министър Спаска Петрова, която понастоящем работи в сдружение „Нов път", Хайредин. В изказването си тя обърна специално внимание на ключовия принцип от Европейския стълб за социални права за приобщаващо образование, тъй като именно това право може да области хората от уязвими групи. Спаска Петрова припомни, че само за изминалата година в резултат на работата на екипи от различни институции по Механизма за приобщаване на деца и ученици към образователната система в клас са върнати почти 40 000 деца, като половината от тях са в предучилищна възраст. Обучени са били 1800 специалисти, които да могат да прилагат теста за ранно оценяване на потребности на децата в детските градини с цел превенция на риска от обучителни затруднения.

Специален гост на дискусията беше 17-годишната Мария Александрова, която страда от детска церебрална парализа и заради която университетът в Кеймбридж промени сто-годишните си правила за изпити. Мария взе думата, за да помоли всички политици, експерти и присъстващи да обърнат специално внимание на толерантността. „Трябва да се работи не само с хората с увреждания, но и с другите хора, ключово е да се увеличи толерантността," заяви тя.

Дискусията във Враца е част от планираните общо пет дебата със студенти, млади хора и уязвими групи в различни градове на България. Модератор на събитието беше Иван Иванов, заместник-председател на 43-тото Народно събрание и преподавател във ВТУ, филиал Враца. Дискусиите имат за цел да повишат информираността на младите българи по определени теми, свързани с Европейския съюз, да провокират интереса и ангажираността им към работата на Европейския парламент, както и да обърнат внимание на важността да се упражни правото на глас на предстоящите евроизбори.

Форумът във Враца е част от проекта „Европа те чува. Гласувай!", който Българското училище за политика „Димитър Паница" изпълнява с подкрепата на Европейския парламент. Проектът дава и възможност на младите хора в България да се включат в аудио-визуален конкурс, победителят от който ще спечели посещение в Европейския парламент в Брюксел. Конкурсът вече е отворен за участие. Подробности за него могат да се видят на: https://www.facebook.com/europeandi.bg/.

 
Петък, 08 Март 2019 13:22 Велизар Георгиев

vtu_saitВицепрезидентът Илияна Йотова, ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България Теодор Стойчев и водещият на политическото предаване „Седмицата" по Дарик радио Кирил Вълчев обсъждаха езика на Брюксел с близо 170 млади хора във Велико Търново.

Дебатът на осми март бе организиран от Българското училище за политика „Димитър Паница" с подкрепата на Европейския парламент и е част от проекта „Европа те чува. Гласувай!".

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" проф. Христо Бонджолов бе домакин на форума, а дискусията модерира преподавателят в университета и зам.-председател на 43-то Народно събрание д-р Иван Иванов. Залата на Библиотечно-информационен център на ВТУ трудно успя да побере всички желаещи да чуят и разговорят с вицепрезидента, ръководителя бюрото на ЕП, журналиста с над 25 години опит в ефира. След приветствието на ректора, вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към студентите от ВТУ и учениците от спортното училище във Велико Търново и гимназията по електротехника и електроника в Горна Оряховица с думите:

„Днес е световният ден за признание на постиженията на жените и отстояването на основните ни човешки права. Знаете ли, например, че жените в България имат законовото право да гласуват от 1938 г.? Сега имаме правото да гласуваме, но често не го използваме, защото не вярваме, че има смисъл". Според вицепрезидента Илияна Йотова е очевидно, че в комуникацията между европейските институции и европейските граждани има пропаст. Националните лидери трябва да употребяват не езика на Брюксел, а езика за Брюксел.

„Младите българи могат да бъдат привлечени към европейските институции и участие в евроизборите само с откровен разговор за Европейския съюз. За Европа трябва да се говори открито и честно за всички проблеми. Нямаме никаква нужда от лакирани думички, от изречения, които са втръснали до болка на всички европейски граждани, включително и на българските граждани от 12 години насам", отбеляза Йотова. Тя заяви, че много й харесва написаното на сайта на проекта „Европа те чува. Гласувай": „Уважаеми млади и образовани българи, вие никога не оставяте баба си да подреди плейлистата с музиката, която слушате. Вие не очаквате от родителите си да изберат клуба, в който да се забавлявате с приятели."

„А защо да оставяте само на родителите си или на бабите и дядовците си да избират настоящето и бъдещето на Европейския съюз?", зададе риторично въпроса вицепрезидентът и каза, че младите трябва да бъдат гласът на промяната. Никой друг не може да гласува за интереса на младите хора освен самите млади хора.

Ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България Теодор Стойчев заяви пред младите хора в старата столица, че бъдещият път на ЕС е една от темите, които определят сегашните евроизбори и хората трябва да потърсят свои представители в ЕП и от тази гледна точка. „В България има политици с по-скоро федерални разбирания, има и политици с разбиране на завръщане на националните държави и влиянието им дори в европейския процес", каза Стойчев. Същевременно обаче той напомни, че вероятно политическият дебат и за тези избори ще се съсредоточи върху вътрешни проблеми, но не бива да се забравя, че гласуваме на европейски, а не на вътрешни избори.

Според журналиста Кирил Вълчев европейските политици трябва да върнат вдъхновяващия образ на Европа, за да накарат младите хора да мечтаят и с желание да гласуват на Евроизбори 2019. „Ако участвате, има шанс да върнете мечтата", заяви Вълчев пред аудиторията, в която бяха и депутатът Валентин Ламбев, и общинският съветник от Велико Търново Валерия Дончева.

След изложенията, тримата гости отговориха на въпросите на младите хора, а дебатът завърши с коктейл и разговори в неформална обстановка.

 
Четвъртък, 28 Февруари 2019 10:54 Велизар Георгиев

hristo_saitЗаместник-ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Христо Христов бе последният лектор в обучението на настоящия випуск курсисти на Българското училище за политика. В курса, посветен на международните политики, г-н Христов говори за европейските избори и бъдещето на Европа. Той акцентира на предстоящите три основни събития, които са особено важни за Европейския съюз – излизането или не на Великобритания от Съюза, срещата на върха в Сибиу и евроизборите в края на месец май. Христо Христов коментира и Брекзит като отбеляза, че Европейската комисия е започнала подготовка и за оттеглянето на Великобритания без сделка. Вече тече информационна кампания за последиците за гражданите на Европа от напускането на Съюза от Обединеното кралство.

Този панел бе своеобразен последен училищен звънец за участниците в Национална програма „Управленски умения" 2018-2019 г. След него те се впуснаха в правенето на много снимки, размяна на контакти и на още повече обещания да се видят отново и да работят заедно.

 
Сряда, 27 Февруари 2019 14:19 Велизар Георгиев

cacheva_sait„Не искам да бъдем да опашката на Европа спрямо политиките за деца." Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева пред курсистите от Випуск 2019 на Българското училище за политика(БУП). Заедно със зам.-председателя на Софийски градски съд Албена Ботева и директора на Национална мрежа за децата Георги Богданов министър Цачева говори пред четвъртокурсниците на БУП за детското правосъдие у нас и за работата по изработването на нов закон. Той трябва да замени 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Темата за детското правосъдие в България бе последната от общо три теми, свързани с проблемите на децата, които БУП постави на вниманието на своите курсисти от настоящия випуск.

Третият ден от последния, четвърти, курс на Национална програма продължи с лекция на проф. Димитриус Триантафилу, председател на департамента по международни отношения и директор на Центъра за международни и европейски изследвания на университета „Кадир Хас" в Истанбул. Проф. Триантафилу говори пред курсистите за отношенията между основните регионални играчи в Черноморския район.

Традиционно емоционално протече и обучителният панел, свързан с участие в телевизионни формати. Журналистът Бойко Василев разкри пред курсистите тайните на поведението пред камера и на умението да защитиш тезата си в 30 секунди. Разделени на малки групи участниците в Националната програма се подготвиха за телевизионен дебат по зададена тема, а по-късно пред камери направиха симулация на участие в предаването „Панорама".

Точка на натоварения работен ден сложи срещата със специалния гост. Това бе Илияна Николова, директор на фондация „Работилница за граждански инициативи". По увлекателен начин, с видеа и примери, госпожа Николова говори и дискутира с курсистите по темата за човешките права.

 
Понеделник, 25 Февруари 2019 13:27 Велизар Георгиев

ingrid_saitПреподавателят по европеистика в Софийския университет проф. Ингрид Шикова бе първия гост лектор във втория ден на четвърти курс на Националната програма „Управленски умения". Пред четиридесетте курсисти от настоящия випуск, сред които народни представители, председател на общински съвет, общински съветници, кмет, хора от съда, прокуратурата и неправителствения сектор, проф. Шикова говори за институциите в Европейския съюз и за процедурата за вземане на решения в Съюза.

Наученото от проф. Шикова участниците в Националната програма трябваше да приложат в проведената веднага след лекцията симулационна игра.

Работният ден продължи и след обяд, когато на дневен ред дойде актуалната тема за Брекзит.

Какво ще се промени в отношенията между Великобритания и Европейския съюз след Брекзит? Възможни отговори на този въпрос даде на курсистите зам.-директорът на ЕСВП Весела Чернева, като подчерта, че ситуацията по напускането на Съюза продължава да бъде неясна от страна на Обединеното кралство.

Юлиян Михов, член на борда на директорите на Българо-британската бизнес асоциация, запозна курсистите с икономическите последствия за хората от Евросъюза в това число и за българите след Брекзит

„Версията за „мек Брекзит" отдавна е химера. Въпросът е колко твърд ще бъде Брекзит", каза Михов и допълни, че в България се очаква най-много да бъдат засегнати хората, които се занимават с търговия и български фирми, предлагащи услуги във Великобритания.

Вторият ден от последния, четвърти, курс на обучителната програма на Българското училище за политика завърши с лекция за стил, етикет и протокол. С правилата за добро поведение в обществото курсистите бяха запознати от Анатолий Пазийски – дипломат от кариерата и експерт по държавен протокол, церемониал и бизнес етикет.

 
Неделя, 24 Февруари 2019 15:47 Велизар Георгиев

teodor_stoichevТеодор Стойчев, ръководител на информационното бюро на Европейския парламент в България, бе първия гост в четвърти курс на настоящата Национална програма. По традиция последният обучителен модул е посветен на международната политика. Пред четиридесетте избранници от настоящия випуск на Българското училище за политика, Стойчев говори за важността на предстоящите европейски избори. Според него вотът през месец май ще бъде доста интересен, тъй като европейската тема се зъвърна в дневния ред на обществото и медиите след Брекзит, а последните проучвания показват, че 65% от гражданите на Европейския съюз смятат, че Съюзът е нещо полезно.

След Стойчев щафетата поеха евродепутатите Георги Пирински и Ангел Джамбазки, които говориха за българските приоритети в Европейския парламент. И двамата евродепутати се обединиха около мнението, че бъдещият мандат на европарламента ще бъде ключов - от него ще зависи посоката на Европейския съюз. Затова е особено важно да се гласува на предстоящите евроизбори. След общата лекция участниците в Националната програма се разделиха по ателиета с евродепутатите, където разговаряха по конкретни техни приоритети на работа в европарламента.

Първият учебен ден от четвърти курс за курсистите от Випуск 2019 завърши с панел за онлайн комуникацията. В тънкостите на представянето и общуването в социалните медии курсистите бяха въведени от Десислава Данкова, преподавател в департамент „Масови комуникации" на Нов български университет.

 

Страница 7 от 53

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Кой е в сайта

В момента има 58 посетителя в сайта