шаблоны joomla

Неделя, 02 Декември 2018 17:08 Велизар Георгиев

cveta_sait„За мен участието ми в програмата на БУП беше повратна точка в политическата ми кариера, която ме научи да се вслушвам във всички мнения." Това заяви председателят на Народното събрания Цвета Караянчева пред участниците в Националната програма „Управленски умения" на Българското училище за политика „Димитър Паница". Цвета Караянчева, която е завършила програмата, беше специален гост-лектор по темата „Лидерството и политиката на комромис." Тя многократно изтъкна необходимостта от толерантност на мненията и изслушване на различните гледни точки.

Цвета Караянчева изтъкна важността България да се обедини около своя национална кауза. По нейното мнение това трябва да е свързано с политиките за деца. Караянчева говори и за външнополитическата експозиция на България. Тя подчерта добрите ни отношения с държави като Япония. Говори за ефектите от успешно преминалото председателство на България на Съвета на ЕС за имиджа на държавата.

Тя определи като добър последния доклад на ЕС по отношение на вътрешния ред и сигурност. Караянчева призна, че държавата още работи по различни политики за борбата с корупцията, което е дълъг процес, но изтъкна добрата оценка в доклада по отношение на напредъка в съдебната реформа.

Цвета Караянчева отговори и на множество въпроси, в т.ч. проблемите на децата с увреждания, за Истанбулската конвенция и за новите законови предложения за превенция на борба с насилието.

 
Неделя, 02 Декември 2018 15:52 Велизар Георгиев

silviq_sait„Когато имаме силни общини, държавата е силна. Така че държавата не бива да се страхува да овластява своите общини." Това заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините на Република България пред участниците в Националната програма „Управленски умения". Тя беше специален гост-лектор в модула „Регионално развитие и местно самоуправление."

Силвия Георгиева изнесе лекция по темата за децентрализацията у нас. Тя премина през историческите етапи на децентрализацията по време на българския преход. Обясни положителните и отрицателните ефекти от процеса и изкъкна, че общините имат достатъчно правомощия, но тези правомощия трябва да бъдат обезпечени с достатъчен финансов и човешки ресурс.

Програмата за деня завърши с панел по темата „Анализ на заинтересованите страни". Лектор беше Емилия Занкина, която е първи заместник-лектор по академичната част на Американския университет в България. Тя обясни на участниците в програмата подробно стъпките, през които минава един успешен анализ на заинтересованите страни. Специален фокус на лекцията бяха и стратегиите за работа с различните заинтересовани страни.

 
Петък, 30 Ноември 2018 13:59 Велизар Георгиев

nadejda_deneva_saitСреща по проблемите на децата от област София град организира Българското училище за политика „Димитър Паница" на 29 ноември в столицата. Форумът е по проект „Гласът на българските деца" и на него бе представен анализ за проблемите на малките жители на София. Изследването проследява тенденции в четири основни сфери - благосъстояние, здравеопазване, образование, детско правосъдие. Анализът е дело на Надежда Денева, експерт закрила на детето и социални услуги и е направен по поръчка на БУП.

Според документа 846 деца са напуснали общообразователните училища в София само през учебната 2017/2018 г. От тях 664 са били в основното образование. Най-честата причина за отпадане от училище е заминаване за чужбина (536 деца или 63.4%). Семейни причини са били в основата 138 деца или 16.3% да останат извън класните стаи, а за 9.6% от хлапетата причината да не ходят на училище е нежеланието да учат. Рискът от отпадане от училище е най-висок след 4-ти клас.

Към края на миналата година учениците в общообразователните училища в София са били 111,600 като в сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 1 800 или с 1.7%. Учениците в столицата се обучават в 227 общообразователни училища и това е с 3 повече спрямо предходната година.

Като положителна тенденция се отчита фактът, че в края на 2017 г. децата до 15 години в област София град, в която влизат столицата, градовете Банкя, Нови Искър, Бухово и 34 села, са 190 811 или 14.4% от общия брой на населението. Спрямо предходната година техният дял се е увеличил с 0,2 процентни пункта.

„Всички данни в рамките на проучването сочат, че ситуацията в София град е много по-различна от тази в страната. Има по-добри демографски, икономически условия и тези на пазара на труда. Всички показатели предполагат едно различно ниво на благосъстояние на децата", заяви Надежда Денева.

Срещата бе открита от г-жа Лилия Христова, столичен омбудсман и възпитаник на БУП, а участие в нея взеха представители на Столична община, на столичния Общински съвет, на Държавната агенция за закрила на детето, неправителствени организации от София, завършили Българското училище за политика и др. На събитието бяха споделени - чрез презентации и видеорепортажи, и добри практики от София и страната, които могат да са от помощ при решаването на някои от проблемите на децата.

 
Сряда, 31 Октомври 2018 15:04 Велизар Георгиев
dazd_saitС лекция на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова завърши първи курс на Националната програма „Управленски умения“ 2018/2019 на Българското училище за политика(БУП).
„Правата на детето. Политиката за закрила на детето в България“ бе първата от общо трите теми по детски политики, които ще присъстват и в тазгодишната Национална програма. Д-р Лилова запозна обучаемите с принципите на основополагащия международен документ, с който се утвърждават правата на децата - Конвенцията на ООН за правата на детето. Спазването й в България, както и осъществяването на координацията между всички органи за закрила, са основна задача на председателя на ДАЗД. След лекцията дойде ред и на ползотворна дискусия, в която участниците направиха предложения за мерки, които да бъдат включени в новата Национална стратегия за детето (2019-2030 г.). Като им благодари и ги насърчи за още предложения, д-р Елеонора Лилова подчерта, че чрез планираните в документа политики всяко дете в България ще може да развива своя потенциал в здравословна, сигурна и подкрепяща среда, която гарантира неговата идентичност, достоен живот и човешки права.  Гледната точка на гражданския сектор по темата за детските права и политиката за закрила даде г-жа Мария Брестничка, директор „Развитие на мрежата“ на Националната мрежа за децата(НМД).
Преди изложенията на председателя на Агенцията за закрила на детето и на директора „Развитие на мрежата“ на НМД курсистите представиха пред тях резултатите от работата си в малки групи. Те съобщиха изведени от тях предложения за справяне с честата смяна на персонала в услугите за деца, за грижата за момчетата и момичетата, чиито родители живеят и работят в чужбина (деца в скайп семейства), за преодоляване на функционалната неграмотност сред младите хора. На финала курсистите получиха и разяснения за задължителната си домашна работа – да направят анализ на избран проблем в областта на детските политики на местно ниво в избрана от тях община. Резултатите от домашните работи също ще бъдат предоставени на Държавната агенция за закрила на детето.
 
Вторник, 30 Октомври 2018 21:07 Велизар Георгиев

delchev„Скъпи приятели, преди да си легнете вечер, си задавайте въпроса какво добро сте направили днес за България.” С тези думи юристът и член на управителния съвет на Българското училище за политика  „Димитър Паница”   Андрей Делчев се обърна към първокурсниците на Училището.  Делчев бе гост на новия випуск курсисти в края на третия ден от обучението им, за да им разкаже от първо лице за основателя на БУП – големия българин и дарител Дими Паница.

Делчев сподели, че всяка вечер Дими Паница се е чувал с друг голям българин – Иван Станчов, и разговорът им започвал с въпроса: „Ти какво добро направи днес за България?”

С нескрита емоция в гласа Андрей Делчев  сподели за запознанството си с Дими през далечната вече 1991 г., за огромното му желание и работата му по осъществяването на идеята в България да има Американски университет.

„Дими Паница произхождаше от интелигентно и заможно семейство. След като падна комунистическият режим в България, той успя да върне голяма част от собствеността на фамилията си и всичко това вложи в България. Част от първите заплати на преподавателите в Американския университет са платени от дарители, сред които е и Паница. Библиотечният фонд на същия университет е създаден с негови средства. Чрез фондацията си „Свободна и демократична България” той помагаше на много детски домове”, разказа пред първокурсниците Андрей Делчев и ги призова да даряват време и средства в каузи, в които вярват, за да оставят името си за поколенията.

Сред многобройните заслуги на Дими Паница за България Делчев отбеляза и връщането в страната на голям брой образовани и заможни българи, живеещи в чужбина. Сред тях са Иван Станчов, номинираният за Будител на 2018 г. проф. Минко Балкански, Анна Чапрашикова. Всички те са сред големите дарители и будители на съвременна България.

„Дими Паница умееше да си поставя високи цели и да увлича хората за тяхното реализиране. Имаше самачуствие като българин и се чувстваше равен на всички онези чужденци, с които се срещаше.  За мен няма значение, дали съм юрист и какво съм работил. Има значение, че се срещнах с Дими Паница, че му помагах във всички негови инициативи, че го обикнах като българин, патриот и възрожденец”, завърши разказа си Делчев под бурните аплодисменти на първокурсниците от Випуск 2019 г. на Българско училище за политика „Димитър Паница”.

 
Вторник, 30 Октомври 2018 18:51 Велизар Георгиев

ivelin_saitЕмоционално започна третият ден за първокурсниците в Националната програма на Българското училище за политика.  Разделени по групи и на открито курсистите вложиха съобразителност, умения за работа като отбор, бързина и ловкост, за да спечелят като група поредицата от игри. След стрелба с лък по мишена, отборно пренасяне и редене на дървени кубчета и състезание с  колички дойде време и за работата в зала. Акцент там бе развиване на умения за управление на конфликти и водене на преговори.  Преподавателят по управление на конфликти Ивелин Николов  запозна курсистите с видовете конфликти и стратегиите за тяхното преодоляване.

Чрез симулации психологът и треньор Никола Йорданова пък посвети участниците в изкуството на преговорите и им показа как биха могли да накарат опонента си да каже „да”.

Много емоции белязаха и финала на предпоследния ден от първи курс. Номинираният за Будител на 2018 г., световноизвестен физик, благодетел и филантроп проф. Минко Балкански разказа в специално видеообръщение за срещите си с основателят на БУП Дими Паница.

„Дими Паница беше изключителен човек.  За мен той е най-привлекателният българин, който съм срещал вън от България. Където имаше нужда нещо да се направи за България, Дими беше там. Неговото желание бе България да бъде демократична страна в истинския смисъл думата”, заяви проф. Балкански.

 
Понеделник, 29 Октомври 2018 18:18 Велизар Георгиев

borachev_saitС лекция за лидерството, стратегическото мислене и вземане на дългосрочни решения започна вторият ден на първи курс за участниците в Националната програма „Управленски умения” 2018-2019 г.  Преподавателят в магистърската програма за ръководни кадри на Американския университет Владимир Борачев  говори по темата пред курсистите в продължение на час, а по-късно те успяха да упражнят наученото чрез работа по специална задача в малки групи.

Учебната програма продължи  със сесия за формулиране на послания. Експертът по комуникация и номинираният за Будител на 2018 г. Михаил Стефанов бе лектор по темата. Той даде и обратната връзка на курсистите за справянето им с обучителната задача, която включваше формулиране на теза и послания.

Денят продължи с въвеждането в тънкостите на публичната реч. Как се пише политическа реч, участниците в Националната програма научиха от преподавателя по реторика в Софийския университет проф. Иванка Мавродиева, която по-късно лично анализира самостоятелната работа на участниците.

Краят на втория ден от първи курс бе време за курсистите, в което те по нестандартен начин представиха себе си един на друг.

 
Неделя, 28 Октомври 2018 15:22 Велизар Георгиев
iliqna_iotova_sait2
„Вярвам, че заради опита, който има, Българското училище за политика е крайно време да се превърне в университет за управление подобно на съществуващи такива университети в други страни.” Това заяви вицепрезидентът на България Илияна Йотова при откриването на новата учебна година на Българското училище за политика. Йотова бе първият гост на курсистите от Випуск 2019, сред които има депутати, представители на областни администрации, местната власт, съда прокуратурата, бизнеса, неправителствени организации. Вицепрезидентът говори пред всички тях за лидерството в политиката и обществения живот.
„Европейският проект се нуждае от нов тип лидерство. Необходими са лидери, които да открият нови хоризонти в политиките и в начина на взимане на решения. Липсата на силни и решителни политици разгоря пламъка на популизма и предизвика възхода на крайнодесни и крайнолеви партии“ каза Илияна Йотова в Правец в първия ден на първи курс на Националната програма „Управленски умения”.
„За разрастването на популярността на крайнодесни и крайнолеви лидери голяма отговорност носят традиционните партии, неспособни да отговорят на предизвикателствата, да предложат работещи политики“, допълни още Йотова и отбеляза, че липсват лидери с дългосрочно мислене. „Днес се прави политика на парче, тя в повечето случаи е кризисна реакция на отдавна наболял проблем“, подчерта вицепрезидентът.
„Не намирам съвременните Шуман, Спинели, Моне, Аденауер – визионери със стратегическо и дългосрочно мислене“, заяви Йотова. Според нея слабите европейски институции са причина Европейският съюз да изгуби водещата си роля на международната сцена. Илияна Йотова посочи липсата на върховния представител на ЕС за външна политика Федерика Могерини на преговорите за Сирия, които се проведоха в Истанбул между германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Еманюел Макрон, руския президент Владимир Путин и турския държавен глава Реджеп Ердоган. По думите на вицепрезидента именно Европа е най-големият потърпевш от бежанските вълни от Сирия, които ще се усилят при евентуална нова военна намеса в раздираната от конфликт страна.
Един от основните проблеми днес, според Илияна Йотова, е намирането на съюзници. Германският канцлер Ангела Меркел този мандат по-трудно от всякога сформира коалиционно правителство, а в Австрия Себастиян Курц и неговата народна партия управляват с крайнодясна партия. „В България сме свидетели на две доста интересни коалиции, добили популярност като малка и голяма“, отбеляза вицепрезидентът.
Йотова изрази мнение, че председателят на Европейската комисия трябва да се посочва от самите еврокомисари, защото чрез т.нар. Шпиценкандидат се налага политическата воля на доминиращата на изборите политическа сила. „Еврокомисарите сега се избират на партийна основа според водещата политическа сила в дадена страна, а не пряко от избирателите. Създаването на ресор за даден човек без оглед на най-актуалните и важни политики за европейските граждани и професионалния му профил създават множество проблеми“, посочи вицепрезидентът.
Денят за новия випуск на БУП продължи с гостуването на психолога и зам.-председател на 43-тото Народно събрание д-р Иван Иванов. Той говори пред курсистите за силата на личността в политическото лидество, а участниците бяха любопитни да разберат какви качества са нужни за един лидер.
Утре курсистите от Випуск 2019 продължават обучението си в хотел „Риу”, гр. Правец.
 

Страница 9 от 53

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Кой е в сайта

В момента има 37 посетителя в сайта