шаблоны joomla

Вторник, 21 Юли 2020 17:30 Велизар Георгиев
muita_19.07.2020Тридневно обучение в хотел „Риу“- Правец организира Българското училище за политика (БУП) за 40 свои завършили през годините от 2002 до 2016. Целта бе да повиши нивото на знания и умения на политическите и гражданските лидери, за да работят те активно по решаването на проблемите на децата на България. Обучението е част от проект „На фокус: Децата на България“, който БУП изпълнява с подкрепата на Фондация ОУК.
Форумът бе открит на 19 юли от д-р Джейн Муита, представител на „УНИЦЕФ“ в България. Пред участниците, сред които депутати, кметове, сътрудник на евродепутат, учители, юристи, представители на НПО и др.,  д-р Муита  говори за успехите и предизвикателствата пред социалната закрила, образованието, защитата на правата на децата в България. Неравенства в доходите,  териториални различия, тежка бедност и други форми на социално изключване, задълбочени сред някои ромски общности, са част от проблемите на децата в страната. Според Джейн Муита, въпреки че  българската икономика е във възход, пандемията от „Ковид-19“ най-вероятно ще доведе до рецесия, която ще е причина за увеличение на неравенствата и на уязвимите групи.
В специални панели в обучението бе отделено внимание на политиките за закрила на децата в България, образованието у нас и в Европа, детското здравеопазване и българското правосъдие за деца. Сред гост-лекторите бяха зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, омбудсманът Диана Ковачева, професорите д-р Владимир Пилософ и д-р Ивайло Търнев, представители на НМД и фондация „П.У.Л.С“
Чрез специални задачи и работа в малки групи обучаемите работиха за изграждане на умения и затвърждаване на знания.  При усвояването на умения за ефективна комуникация на политики, добри примери и практики, свързани с децата, помощ на участниците като лектор и автор на обучителния казус оказа  Ивайло Спасов, експерт комуникация,  в „УНИЦЕФ-България“.
 
Вторник, 21 Юли 2020 00:00 Велизар Георгиев

mrasen_vazduh_2През месеците март и април въздухът в България е бил по-чист. Показват го данните на платформата AirBG.info. Въпреки по-ниските температури и отоплението на домакинствата, вредните газове и фините прахови частици в атмосферата през тези два месеца са били по-малко. Това заяви Стефан Димитров, съосновател на AirBG.Info, в лекцията си пред обучаемите по проект „Чисти решения за мръсния въздух", който се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница". Пред общо двадесетте представители на местната власт, неправителствени организации и граждански лидери от София, Пловдив, Видин и Русе, Стефанов показа също данни за замърсяването на въздуха в градовете през отоплителен сезон 2019-2020 г. В 44 дни или в 25% от дните на изминалия отоплителния сезон в София нивата на замърсяване са били превишени. Справката за отоплителен сезон 2018 -2019 г. показва, че такива са били 41 от дните в столицата или 19% от отоплителния сезон. За Пловдив данните за сезон 2019 – 2020 сочат, че 48 са дните с превишени нива на замърсяване на атмосферния въздух, което е 27% от целия отоплителния сезон, а за Велико Търново са 37 дни или 21% от отоплителния сезон.
„Ние дишаме това, което произвеждаме, а ние го произвеждаме като караме автомобили с двигатели с вътрешно горене и се отопляваме с ...всичко", заяви Стефан Димитров. По думите му AirBG имат над 1000 измервателни станции, които мерят чистотата на въздуха и са на практика почти навсякъде - на връх Мусала, пред Народното събрание, до Министерския съвет, на Орлов мост, на Морската гара във Варна, на НДК, до Аязмото в Стара Загора, крепостта Царевец във Велико Търново, Стария град в Пловдив, кулата „Баба Вида", Банско, Велинград, резервата „Сребърна"... С помощта на тези данни хората вече планират деня си, начина, по който се движат, по който живеят. Въз основа на тези данни много хора, особено младите, които ще отглеждат или отглеждат деца, търсят своя нов дом. Следователно качеството на въздуха в съответен район влияее вече на пазара на недвижими имоти.

Младен Шишков, зам.-председател на комисията по околната среда и водите в Народното събрания, също се включи като лектор в обучението от 19 до 21 юли в хотел „Риу" – гр. Правец. Той запозна обучаемите с направените нормативни промени и ефектите от тяхното прилагане. Шишков посочи като причини за промените факта, че България е обект на наказателна процедура на ЕС заради неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух в 28 общини, както и грижата за здравето на хората. През последните две години са направени две промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, приети са две нови наредби за качеството на твърдите горива за битово отопление и две нови национални програми, свързани с качеството на въздуха през 2019 г.

Като положителни резултати от реализираните проекти и усилията на общините Младен Шишков отбеляза, че в 13 общини от общо 28 в наказателната процедура вече се постигат нормите за фини прахови частици. В Пловдив и Русе се наблюдава устойчива тенденция към намаление на броя превишения на средноденонощната норма за фини прахови части през последните 3 години, макар все още да остава над допустимите 35 пъти годишно. Във Видин има почти двойно намаление на превишенията през 2019 г. спрямо 2018 г., а в София за 2019 г. се наблюдава значителен спад на средногодишната стойност за фини прахови частици в сравнение с предходните две години.

В обучението „Чисти решения за мръсни въздух" участниците работиха върху задача за създаване на цялостен продукт, включващ мерки и политики за решаване на проблеми, свързани с мръсния въздух в конкретна община. Като лектори в панелите се включиха още комуникационният експерт Любомир Аламанов, председателят на сдружение „Въздух за здраве" д-р Александър Симидчиев, старши политическият съветник на Европейската климатична фондация Юлиан Попов, Георги Стефанов от WWF, началникът на отдел „Програмиране и планиране" към ГД ОПОС, МОСВ Марта Цветкова, Васил Златев от клона на Световната банка в България и др.

Българското училище за политика „Димитър Паница" работи по проект „Чисти решения за мръсния въздух" с подкрепата на фонд „Активни граждани-България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 
Сряда, 15 Юли 2020 17:27 Велизар Георгиев

boriyana_simeonova_15.07.2020Боряна Симеонова, директор на дирекция „Държавен протокол" при четирима български премиери, бе последният лектор за Випуск 2020 от Националната програма „Управленски умения". Симеонова посочи пред курсистите основни документи, които определят правилата на държавния протокол, но бе и безкрайно полезна с примери и лични съвети от дългогодишната си практика.

Панелът „Държавен и дипломатически протокол – правила и поведение" бе последният за общо 40-те участници от Националната програма 2019-2020 г.

Започнала обичайно, но завършила необичайно заради пандемията от „Ковид-19", учебната година остави и в този випуск на БУП много нови знания, умения, приятни емоции и нови приятелства. Традицията бе спазена и курсистите си направи обща снимка за спомен както и десетки други по групи. По-малко бяха единствено прегръдките, но пък радостта от преживяното заедно в четирите курса на Националната програма бе достатъчно силно, за да се предава и усеща и от дистанция.

 
Вторник, 14 Юли 2020 17:20 Велизар Георгиев

petya_karayaneva_14.07.2020Съветникът по закрилата в представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Петя Караянева и Линда Ауанис, председател на Съвета на жените бежанки в България, дадоха началото на предпоследния учебен ден от тазгодишната Националната програма „Управленски умения". Пред курсистите двете гост-лекторки представиха функциите на Агенцията на ООН за бежанците и говориха за предизвикателствата пред международната закрила, породени от пандемията от „Ковид-19". Денят продължи със среща с ръководителя на катедрата по социално- икономическа география в Софийския университет, писател и автор на най-четения интернет разказ Георги Бърдаров. Чрез интересна презентация, в която място бяха намерили различни снимки и видеа, Бърдаров запозна участниците със зараждането и развитието на етнорелигиозните процеси на Западните Балкани.

Работният ден завърши с емоционална симулация на радио дебат. Преди това обаче правилата за него пред участниците разкри журналистът Кирил Вълчев, който вече 26 г. е водещ на политическото обзорно предаване „Седмицата" по Дарик радио.

 
Понеделник, 13 Юли 2020 17:14 Велизар Георгиев

vesela_cherneva_13.07.2020Кризата с „Ковид-19" беляза и четвъртия курс на Националната програма „Управленски умения". По-големи зали, по-голямо разстояние между участниците, носене на маски и предпазни шлемове бяха само част от новите за курсистите изисквания, които обаче не попречиха на традиционната им активност в разговорите и дискусиите с лектори, модератори и между самите тях. В унисон с новото настояще бяха и първите онлайн срещи с лектори във втория ден програмата за четвърти курс. Преподавателят по европеистика в Софийския университет проф. Ингрид Шикова бе първия онлайн лектор. Пред четиридесетте курсисти от настоящия випуск, сред които народни представители, зам.-министър, председател на Общински съвет, общински съветници, хора от неправителствения сектор, професионални организации и др., проф. Шикова говори за институциите в Европейския съюз и за процедурата за вземане на решения в Съюза. Наученото от проф. Шикова участниците в Националната програма приложиха в проведената веднага след лекцията симулационна игра, в края на която обратна връзка даде проф. Шикова.

Чрез онлайн платформа за комуникация се включи и зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева. Тя и присъствалият на място вицепремиер на България от 2005 до 2009 г. и от 2014 до 2016 г. Ивайло Калфин говориха за политическите и икономическите предизвикателства и възможности пред ЕС след коронакризата.

 
Неделя, 12 Юли 2020 17:08 Велизар Георгиев

iliana_iotova_12.07.2020„България не трябва да бъде просто ползвател на европейски средства. Европейското членство означава активно участие при формирането на европейските политики. За да не живеем с чувството на хора от периферията от Европа, трябва да знаем какво искаме и да го отстояваме." Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред курсистите от последния, четвърти, курс на Национална програма „Управленски умения" 2019-2020 г. на Българско училище за политика (БУП). И през настоящата учебна година вицепрезидентът прие поканата на Училището и бе лектор в последния курс на Национална програма „Управленски умения" 2019 – 2020 г. Пред 40-те курсисти Йотова за пореден път даде висока оценка на БУП като отбеляза, че организацията е най-добрата за подобен тип обучения. Илияна Йотова продължи като заяви, че за предлагания възстановителен план в ЕС е необходима сериозна дискусия. Всяка държава трябва да изготви до есента своя национална програма и за да може България да отстоява тази програма на европейско ниво, трябва да има национален консенсус. По думите на вицепрезидента този план е възможност за страната ни да рестартира икономиката си, като заложи на няколко ключови приоритета на развитие. За Илияна Йотова по-важен е разговорът не за големите суми, а за ефективността на средствата. Вицепрезидентът се спря и на последствията от кризата с COVID-19, открои и основните предизвикателства пред Европа – Брекзит, приемането на многогодишния бюджет на ЕС, миграцията, климатичните промени, цифровизацията.

Трима български евродепутати - Андрей Новаков, Петър Витанов и Андрей Слабаков, бяха първите гости в последния курс от настоящата Национална програма. Те говориха за политическите приоритети с оглед на възстановяването на европейската общност след кризата с COVID-19. След общата лекция участниците в Националната програма се разделиха по ателиета с евродепутатите, където говориха по конкретни техни приоритети на работа в европарламента.

 
Петък, 03 Юли 2020 11:39 Велизар Георгиев

logo_bg 235x128В последните две седмици на месец юни Българското училище за политика(БУП) организира и проведе четири обучения за работещи с и за деца от Северна и Южна България. Обученията са част от проект "На фокус: Децата на България".

Велико Търново бе града домакин, който събра специалисти, работещи и живеещите на север от Стара плананина. Зам.-кмет, общински съветници, представители на областни и общински администрации, ръководители на центрове за услуги за деца и НПО се включиха в тренинга "Професионално прегряване и стратегии за справяне". Професионалистите от Варна, Разград, Търговище, Силистра, Видин, Русе и Велико Търново слушаха с интерес и участваха в активностите на еднодневния тренинг, воден от ас. д-р Иван К. Иванов.

Специалистът по комуникации Михаил Стефанов бе обучителят, който в рамките на ден направи всичко, за да разкрие пред обучаемите тънкостите в правенето на информационни кампании за детски политики. С родни и чужди примери Михаил Стефанов показа, че успешна информационна кампания може да се прави с малко средства, но с достатъчно креативност и с много желание. И в двете обучения участниците имаха възможност да проверят и затвърдят наученото чрез тестове и самостоятелни работи по групи.

Пловдив пък събра хората, работещи за децата в южната част на страната. Специалисти от Асеновград, Кърджали, Рудозем, Смолян, Пловдив и др. също попълниха знанията си за симптомите и методите за справяне с бърнаут, за техниките за правене на информационни кампании за детски политики. И тук заслугата за това бе основно на д-р Иван К. Иванов и Михаил Стефанов.

 
Вторник, 02 Юни 2020 12:00 Велизар Георгиев

logo_bgДо 31-ви юли гражданските организации и завършилите Българско училище за политика „Димитър Паница” могат да дадат своите предложения за представители от гражданската квота в Националната програма за 2020/2021 година. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог. Повече информация за програмата можете да намерите тук.

Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището. Подробна информация и необходимите документи за номиниране и кандидатстване могат да бъдат намерени тук.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в офиса на училището. Те ще попълват и тестове. Първият курс на Националната програма 2020/2021 ще започне през октомври.

 

Страница 2 от 53

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Кой е в сайта

В момента има 64 посетителя в сайта