шаблоны joomla

Архив проекти

Необходимостта от този проект се налага от реалностите на измененията на климата в света иотговора, който държавите трябва да дадат, за да се смекчат и забавят последиците от тези изменения в икономически, социален, и политически план. Обсъждането, изработването и ефективното прилагане на законодателни инициативи и механизми на национално ниво в тази област може да се постигне с поемането на конкретни ангажименти от политическите сили и чрез системен последващ контрол върху тяхното изпълнение.

 

Основната цел на проекта е да се насърчи промяна в съществуващите парадигми на мислене и поведение на политическите партии и техните представители в Народното събрание, които са отговорни да осигуряват стратегическо ръководство при формулирането на политики и законодателство в сферата на измененията на климата и енергийната ефективност, като се съобразяват с фундаменталните принципи на опазването на околната среда.

 

Училището за политика е активно ангажирано с реализирането на политиките на Столична община в областта на борбата с климатичните изменения. В сътрудничество с ръководството и експерти от общината разработихме „Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София”.

 

Тридесет и двама млади политически лидери и лидери на гражданското общество от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, и Хърватска, участваха в тридневно обучение на тема „Политическо лидерство и устойчиво развитие”, което се проведе в Дурас, Албания.

 

През юли 2010 година представители на 6 африкански държави - Бенин,Буркина Фасо, Централноафриканска република, Камерун, Гвинея, Мароко и Мавритания, участваха в специална програма за обучение, насочена към това да подпомогне изграждането на училище за политика в Африка.

 

Програмата е насочена към млади политически лидери от парламентарно представени партии и структури на гражданското общество от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Косово и Хърватска. Програмата включва три петдневни курса, които се провеждат в различни държави, участващи в проекта. Осъществява се с активното участие на Мрежата от училища за политически науки в Югоизточна Европа.

 

Този проект е насочен към по-нататъшното институционално развитие и консолидиране на възможностите на Училището за политика за подготовка и осъществяване на качествено и конкурентно обучение на лидери на политически партии и представители на организации от неправителствения сектор в страната и региона и за утвърждаването на училището като основен образователен и ресурсен център в областта на политическия мениджмънт

 

Основната цел на проекта бе да насърчи участието на младите хора в България, 18-25 години, в изборите за Европейски парламент през 2009 г., като създаде нови модели и канали за комуникация между младежки групи и политическите партии и кандидати за парламента и нови модели за мобилизиране на гласуващите в предизборния период

 

Българското училище за политика, в сътрудничество с Института за евро-атлантическо сътрудничество в Киев, разработи инициатива за подпомагане на демократичната общност в Украйна в усилията й за присъединяване на страната към евро-атлантическата общност

 

Целта на този проект бе да предостави експертен опит и краткосрочно обучение на политици, експерти и представители на правителствения и неправителствения сектор от Украйна по въпроси, свързани с евентуалното бъдещо членство на страната в ЕС и НАТО

 

Проектът цели да разшири капацитета на неправителствените организации от районите с компактно ромско население да развиват работни механизми за диалог между държавните институции и “третия сектор” чрез обучение и развитие на публично-частни партньорства

 

По време на предизборната кампания за местни избори 2007, Българското училище за политика организира 5 обществени дебата с представители на местното гражданско общество и кандидатите за кметове. Инициативата бе подкрепена от Тръст за гражданско общество в Централна и Югоизточна Европа и осъществена в партньорство с Фондация за развитие „Читалища”; Фондация за реформа в местното самоуправление и Болкан Асист. Местните дебати бяха заснети от Българската национална телевизия и излъчени с цел разпространяване основната идея на проекта – стимулиране на гражданската активност по време на местните избори и информирано гласуване.

 

По проекта бяха организирани шест регионални информационни кампании и дискусии, с участието на около 500 представители на местни власти, неправителствени организации, медии, институции. Кампаниите и дискусиите по места повишиха информираността на българските граждани по отношение на антидискриминационното законодателство и възможностите за борба с дискриминацията по шестте признака: расова и етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия и вяра, възраст. Резултат от проведените шест регионални дискусии и една национална бяха идентифициране на индикатори за измерване на дискриминацията, които станаха част от Плана за действие на НССЕДФ.

 

Общата цел на този проект беше да се организира конференция, на която да бъдат дефинирани върху една сравнителна основа главните проблеми и предизвикателства пред вътрешното функциониране на политическите партии в региона

 

Целта на този проект беше да събере заедно ромски активисти от гражданското общество и политически активисти с представители на други етнически групи, за да се повиши гражданското съзнание за толерантност в България

 

Страница 3 от 3

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>