Blog

За нас

Ние сме Българското училище за политика „Димитър Паница” –  неправителствена организация, която от 2001 година насам обучава политическите и гражданските […]

Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институции (2010-2012 г.)

  Информация В рамките на проекта представители на завършилите програмите на училището работят с децата от Центровете за настаняване от […]