Blog

Проучване на международни практики на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност

Информация Българското училище за политика прави проучване на международни практики и опит в разработването и използването на методологии за намаляване […]