Кой може да кандидатства?

Кандидатите за програмата се номинират от ръководствата на политическите партии, от граждански организации и от завършили училището от всяка една страна-участник. Не се допуска самостоятелно номиниране на кандидати.

Как се кандидатства?
Всички кандидати трябва да представят следните документи:

  • Форма за кандидатстване
  • Можете да използвате този вариант на Автобиография или да изпратите своя (на аглийски език), ако съдържа всички посочени във формуляра данни
  • Две препоръки – не са задължителни, но дават предимство при кандидатстването (една от номинациите на кандидат се приема и за препоръка)

Документите и препоръките се изпращат на office@schoolofpolitics.org или на адреса на Училището – София 1000, ул. Цар Иван Шишман 17.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще определи финалното класиране.


Такса за участие
Кандидатстването в Регионалната програма на Училището за политика е напълно безплатно. Одобрените кандидати заплащат такса за участие в размер на 150 евро (или тяхната левова равностойност) преди началото на първото обучение. Тази такса не се възстановява след потвърждение от страна на кандидата, че приема да участва в Програмата.