Проучване на международни практики на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност

Информация

Българското училище за политика прави проучване на международни практики и опит в разработването и използването на методологии за намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност. Проучването се осъществява съвместно с Института за енергиен мениджмънт. То ще е от огромно значение за енергийните компании, защото прилагането на световния опит и у нас ще доведе до по-ниски разходи, намалено енергопотребление и съответно по-слабо натоварване на преносната мрежа, ще подобри репутацията им сред клиенти, доставчици и служители. С въвеждането на подобни методологии в практиката енергийните компании ще демонстрират ресурсна ефективност на бизнеса си, доказваща, че разпознават отговорността си към околната среда.

Същината на подобни методологии е провеждането на информационни кампании за намаляване на потреблението на енергия, чиито резултати да бъдат измерени, както чрез промени в нагласите и мотивацията, така и чрез инженерен анализ на спестената енергия. Този метод позволява точното отчитането на спестената енергия, породено от дадена кампания, в кВтч. Оценката на резултатите служи като база за измерване на ефекта от бъдещо популяризиране на мерките с потенциално най-голям ефект върху намаляване на енергопотреблението и реализиране на спестявания чрез повишаване на енергийната ефективност.

Галерия

Материали