2010.10 / „Новата зелена икономика-българският отговор“