Дойде времето за професионалните политици и у нас

Irina

“Силата на голямата политика е дебатът. А не просто едни хора да се замерят с думи и който е по-речовит, той да се счита за спечелил спора като някакъв вид спортно състезание. Всъщност той е изгубилият пред обществото, тъй като проблемите си остават нерешени”, твърди Ирина Алексиева, изпълнителен директор на БУП, в интервю за в-к “Монитор” от 07 април.

Г-жо Алексиева, какви цели си поставя училището за политика?­ Училището започна своята дейност преди 10 години.

Мисията, която следва, е да създаде общност от политически и граждански лидери, водени от демократични ценности като плурализъм, диалог, информиран дебат. В началото на прехода една от най-характерните черти беше силното политическо противопоставяне. Затова училището си е поставило за цел да събере на една маса хората от различните политически партии. Заедно да ги обучава и по този начин да подпомогне разбирателството в самия политически процес в страната.Самото обучение е по две програми – национална и регионална. В националната се включват представители на партиите, които имат депутати в националния и Европейския парламент, както и граждански организации. Участието е на квотен принцип, като политиците са 75%, а хората от гражданския сектор 25%. Обучаващите се обикновено са млади хора – средната възраст е около 35 години. Имаме много курсисти на по 22 ­ 23 години, млади момчета и момичета, които наскоро са навлезли в политическата йерархия. Но имаме и кметове, депутати, общински съветници, които са натрупали повече професионален и житейски опит.­

Каква е процедурата по кандидатстване?­

Кандидатстването става след номинация. Тоест човек не може сам по собствена инициатива да се запише. Трябва да бъде издигнат от политическа сила, неправителствена организация или бивши курсисти.Заявилите желание пишат мотивационно писмо, минават през тест и интервю. В тестовете има питания, с които ги поставяме в различни ситуации. Целта не е да се посочи принципно най-верният отговор, защото това зависи от ситуацията. Въпросът е да видим какъв начин на мислене, настройка и възприятия имат. Крайният подбор става по време на интервюто. Стремим се да включим не само най-мотивираните кандидати, но и да формираме курс, който да събере цялата палитра от властови структури – депутати, областни управители, кметове, общински съветници, ръководители на партийни структури, както и представители на гражданския сектор.

 

Пълният текст на интервюто можете да прочетете тук