Директорът във фондация „Aмерика за България” Крис Матлън се срещна с випускници на училището

Програмите на Българското училище за политика, практическите резултати и ползите от обучението обсъдиха директорът във фондация „Америка за България” Крис Матлън, изпълнителният директор на училището Ирина Алексиева и представители на различни випуски. В срещата, която се състоя на 2 май, участваха Ленко Ленков, програмен директор „Гражданско общество” във фондация „Америка за България”, Елисавета Петрова, Христо Панчугов, Гергана Алексова и Илиян Точев от випуски 2010 и 2011 на националната програма и Икмал Джомова, завършила регионалната програма през 2010 година.

Ирина Алексиева представи системата на подбор на курсистите и техния профил, както и основните акценти в програмите. Тя подчерта, че целта на училището е да подготвя добри обществени служители. Завършилите училището заявиха, че практическата насоченост на обучението е една от основните му характеристики, а знанията и уменията, които са усвоили, им помагат в дейността им на политици и представители на неправителствения сектор. По време на курсовете ние се учим да вникваме в аргументите на другите, да ги възприемаме не само като опоненти, а да работим за постигането на общи цели, каза Елисавета Петрова от випуск 2010. Според Гергана Алексова от випуск 2011 изключително важно е, че контактите помежду им продължават и след завършване на училището. Нашият випуск избра за своя кауза „Толерантност” и ще работи с по-младите хора, за да им покаже на практика как представители на различни политически сили могат да формулират общи позиции и да вървят в една посока в полза на обществото. Икмал Джомова сподели, че опитът, почерпен в програмите на училището, в момента се използва от нейната политическа сила за развитие на обучението на кадри вътре в партията. Впечатлен съм от това, което споделяте и от желанието ви заедно да променяте страната си, заяви по време на срещата Крис Матлън. Той изрази увереност, че випускниците на училището ще продължат да работят за демократичното развитие на България. Срещата се проведе в рамките на двугодишния проект „Липсващата връзка: от стратегически документи към политическо действие”, финансиран от фондация „Америка за България”.