Вицепрезидентът на Шел Интернешънъл Ханс ван дер Луу изнесе лекция за бъдещето на транспорта

Бъдещето на транспорта през следващите 20 години представи вицепрезидентът на Шел Интернешънъл Ханс ван дер Луу по време на лекция, която се състоя на 13 май в хотел „Шератон”. В събитието, организирано от д-р Соломон Паси, председател на Атлантическия клуб в България, активно се включиха завършилите Българското училище за политика. По време на лекцията си Ханс ван дер Луу представи вижданията на Шел Интернешънъл за бъдещето на нисковъглеродния транспорт.

Сред основните предизвикателства той посочи нарастващото население в световен мащаб, което води до увеличаване на броя на превозните средства и нуждата от горива, и необходимостта от намаляване на въглеродните емисии. Според вицепрезидента на Шел действията, които трябва да се предприемат, са в три посоки. Първо – промяна в поведението на хората с цел намаляване на енергийната консумация. Второ – подобряване на продуктите, в това число превозните средства, горивата, маслата, двигателите, гумите, размера и формата на колите. И трето – подобряване на инфраструктурата, което се изразява в по-добро планиране и управление. Постигането на това може да стане само чрез добро сътрудничество между тези, които вземат решенията, и останалите заинтересовани – гражданите, производителите, научните среди, сподели Ханс ван дер Луу. В края на лекцията си той обърна внимание, че инвестициите в инженерно образование и откриване на талантите са изключително важни за Европа и че ако искаме да се конкурираме успешно с Япония и Китай, трябва да се фокусираме върху иновациите.