Участници в Националната програма 2011 се включиха в Летния университет по демокрация в Страсбург

Strasbourg_0

Двадесет и пет млади политически и граждански лидери от Националната програма 2011 на Българското училище за политика участваха в Шестия летен университет по демокрация от 27 до 29 юни в Страсбург, организиран от Съвета на Европа.

Основна тема на университета тази година бе „Етиката и политиката”. В дискусиите се включиха над 400 представители на мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на Европа – в Русия, Грузия, Молдова, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Румъния, Армения, Украйна, Азербайджан, Албания и Беларус.

Програмата бе открита от генералния секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд. В продължение на три дни участниците в летния университет обсъждаха широк кръг от теми: за етиката и демократичните промени, за нравствените норми, управлението и отговорността на бизнеса, за медиите, морала и властта. В рамките на различни кръгли маси бяха дискутирани въпросите за конфликта на интереси, корупцията, силата на новите медии, държавните тайни и достъпа до информация и т.н.

Сред лекторите бе членът на УС на Българското училище за политика Саша Безуханова, която е директор направление „Публична администрация” в Хюлет-Пакард за Централна и Източна Европа и управлява бизнеса на компанията с държавните администрации на 27 страни. В презентацията си тя говори за електронната демокрация и различните равнища, на които може да се разглежда етиката в бизнеса и управлението.

Българските участници проведоха двустранни срещи с колегите си от Албания и Румъния и посетиха Европейския съд за правата на човека, където се срещнаха с българския съдия Здравка Калайджиева.

По време на престоя си в Страсбург участниците от Българското училище за политика поднеса цветя през бюста на Димитър Пешев в сградата на Съвета на Европа и отбелязаха приноса му за спасяването на 50 хиляди български евреи по време на Втората световна война.