„Европейски дебати”: „Плюсовете и минусите на членството на България в пакта „Евро плюс“ през призмата на ситуацията в еврозоната“

Поредната среща от инициативата „Европейски дебати” на Българското училище за политика и Представителството на Европейската комисия в България ще се проведе на 9 юни. Целта е младите български политически и граждански лидери, завършили програмите на училището, да се включат активно в дебата за бъдещето на Европа и да провокират широко обществено обсъждане по ключови за България и Европейския съюз теми, като станат инициатори на изработването и прилагането на нови политики.

Темата на дебата е „Плюсовете и минусите на членството на България в пакта „Евро плюс“ през призмата на ситуацията в еврозоната“, а участници ще са Георги Ангелов, старши икономист в Институт «Отворено общество», Евгени Кънев, съосновател на Европейския институт за стратегии и политики, и Калоян Стайков, експерт „Публични финанси“ в Центъра за икономическо развитие. Участници в обсъжданията ще са настоящи участници и завършилите програмите на Българското училище за политика, както и преподаватели и студенти от различни университети, представители на неправителствени организации, работещи в съответната област, водещи експерти и др. За да се регистрирате за участие в срещата, моля свържете се с екипа на Българско училище за политика.