Випуск 2011 на Националната програма получи дипломите си

diplomirane

Четиридесет и трима участници в Националната програма на Българското училище за политика – депутати, кметове, общински съветници, представители на неправителствения сектор и бизнеса, на държавната и общинска администрация, получиха дипломите си на специална церемония на 3 юли в София.

Дипломите бяха връчени от председателя на УС на Българското училище за политика Юлиан Попов. В церемонията участваха членът на УС Меглена Русенова и изпълнителният директор Ирина Алексиева.

В приветствието си към випускниците Юлиан Попов подчерта, че мисията на Българското училище за политика е да създава общност от млади политически и граждански лидери, с активна позиция в националния, европейския и глобалния политически процес, водени от демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат. Той допълни, че съвременният лидер трябва да умее да прави политики отвъд мандата, да мисли дългосрочно и да разчита на експертизата на гражданския сектор.

Според Меглена Русенова изключително важно е младите лидери на България да станат съавтори на европейските политики, а българите да заживеят с усещането и самочувствието, че сме част от Европа. Тя изрази надежда, че възпитаниците на училището ще успеят да го направят.

Изпълнителният директор на училището Ирина Алексиева благодари на всички от випуск 2011 за положените усилия по време на програмата и им пожела успех в професионалния им път.