България – катализатор за нисковъглеродния модел на растеж в Югоизточна Европа

emap

Балканите заемат стратегическо положение и България може да стане катализатор на нисковъглеродния модел на растеж в тази част на Европа – това предложи Джон Ащън, специален представител на британското външно министерство по въпросите на климатичните промени.

В лекцията си «Нисковъглеродната икономика като начин за излизане от икономическата криза» той сподели, че има два пътя на растеж, между които трябва да направим избора си – да продължим да правим бизнес както досега или изцяло да променим модела. Kлиматичните промени не са въпрос само на екологията, но и на сигурността, смята Ащън. Осигуряването на храна, вода, ресурси и климатичната сигурност са взаимозависими проблеми. «Зеленият» модел на растеж не е секторен, а обхваща цялата икономика. Сред държавите, които вече са избрали този модел, са Германия и Япония, а Великобритания е единствената страна в света, която си е поставила конкретни цели за постигане на нулева въглеродна икономика до 2050 г. Създадена е банка за зелени инвестиции, чиято цел е да влага ресурс в нисковъглеродна инфраструктура, като по този начин намалява политическия риск от инвестициите в тази сфера.

Активно участие в дискусията взеха участници от различни випуски на Националната програма на Българско училище за политика, както и представители на различни неправителствени организации и бизнеса.

Събитието се състоя на 27 юли и беше организирано от Британското посолство в София, вестник «Пари», клуб «Next Generation» и фондация «Empower United».

Интервю с Джон Ащън за прехода към нисковългеродна икономика можете да видите тук.