Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София

Училището за политика е активно ангажирано с реализирането на политиките на Столична община в областта на борбата с климатичните изменения. В сътрудничество с ръководството и експерти от общината разработихме „Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София”. Стратегията обединява в един документ широк набор от политики и мерки за намаляване на количеството въглероден диоксид, отделен в атмосферата на територията на Столична община. Тя ще направлява града и националните власти, бизнеса и гражданите за постигането на пълна въглеродна неутралност на града до 2050 година. С разработването й София се нарежда сред малкото градовете в света, които съобразяват цялата си политика и дейност с нисковъглеродна енергийна стратегия.

Основна цел на документа е да осигури в дългосрочен план здравословна среда и въглеродно неутрално развитие и просперитет за София. Специфичните цели на документа са:

  • да очертае политическите пътища и ключовите стъпки за постигането на пълна въглеродна неутралност на града до 2050 година;
  • да представи основни политики в отделните сектори за развитие на града;
  • да даде първоначални указания за разходите за отделните предложени политики;
  • да предложи специфични подходи за по-широко гражданско участие в подкрепа и за по-нататъшно развитие на нисковъглеродната енергийна стратегия на града.

 

Галерия

Материали

НИСКОВЪГЛЕРОДНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ГРАД СОФИЯ (PDF 750 Kb)

Рамкова стратегия за нисковъглеродно развитие на район “Слатина” до 2020 г. (PDF 1.7 Mb)