Регионална програма за Югоизточна Европа (2009-2010 г.)

 

Програмата е насочена към млади политически лидери от парламентарно представени партии и структури на гражданското общество от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Черна гора, Косово и Хърватска. Програмата включва три петдневни курса, които се провеждат в различни държави, участващи в проекта. Осъществява се с активното участие на Мрежата от училища за политически науки в Югоизточна Европа.

 

Описание:

Регионалната програма се стреми да подпомогне развитието на демократичен политически процес в Западните Балкани, като предостави форум на изявени млади политически и граждански лидери от региона да изучават и анализират, в конструктивен диалог, основополагащите ценности и принципи на западната демокрация и човешките права и отговорностите на обществения и политически лидер за прозрачно и съобразено със закона държавно управление.

Основни дейности:

В рамките на регионалната програма 2009/2010г. се проведоха три курса:

– курс 1 – „Лидерството и политическата ангажираност през 21 век”, 9 -13 декември 2009 г., Скопие, Македония;

– курс 2 – „Предизвикателствата пред младежката ангажираност и развитието на младежките политики на Балканите: добри практики и уроци, които могат да бъдат научени”, 24-28 март 2010, Сараево, Босна и Херцеговина;

– курс 3 – „Младежките политики и перспективите пред регионалното сътрудничество на Балканите”, юни 2010, София, България.

 

Цели на програмата

  • Да развие умения за отговорно и етично лидерство и добро управление сред млади политически и граждански лидери от страните в Югоизточна Европа, като ги подготви за управлението на демократичните процеси и изграждането на активно гражданско общество в техните страни
  • Да насърчи транснационален конструктивен диалог и сътрудничество между политически активисти, експерти, учени, политически партии, гражданско общество и медиите в страните от Югоизточна Европа по ключови за региона политически, социални, и икономически проблеми
  • Чрез обучение и изследователски инициативи на участниците, да насърчи развитието на модели за положителни реформи в отделните страни, които могат да се превърнат в модели за положително развитие на региона
  • Да създаде активна транснационална мрежа от политически и граждански лидери, подготвени да участват в обществен дебат и да работят за развитието и установяването на добри практики за разрешаването на съществуващите в региона конфликти по човешки права, интеграция на малцинства, регионална сигурност и регионално сътрудничество

Участници

През учебната 2009/2010 година 32 участника от 8 държави от Югоизточна Европа завършиха успешно регионалната програма и получиха сертификати за професионална квалификация от Нов български университет и кредити, които могат да ползват в магистърски програми на университета.

 

Период на изпълнение

октомври 2009 – юли 2010

 

Финансиране

Програма 2009/2010 е финансирана от Международната организация на франкофонията, Националния фонд за демокрация, Вашингтон, Програма „Изток–Изток: Партньорство отвъд границите“ на „Отворено общество” и Съвета на Европа.