Конференция „Енергия, развитие, демокрация: структуриране на ново енергийно бъдеще за Югоизточна Европа”

energia-eu

Представители на Българското училище за политика „Димитър Паница“ взеха участие в конференция на тема „Енергия, развитие, демокрация: структуриране на ново енергийно бъдеще за Югоизточна Европа“ в рамките на инициативата „Обществен диалог за устойчиво използване на енергията в Югоизточна Европа“.

Форумът беше организиран от Белградския фонд за политическо усъвършенстване и се проведе в Скупщината на Сърбия от 17 до 19 октомври 2011. Конференцията беше открита от президента на Сърбия Борис Тадич и събра министри, депутати, енергийни експерти, представители на бизнеса и неправителствения сектор от целия регион. България беше представена от народни представители, експерти и медии.

 

Целта на форума бяха обмяна на информация и идеи, дискусия на необходимите политически мерки за справяне с глобалните и регионални енергийни и екологични проблеми и фокусиране върху устойчиви политически мерки, които да приведат законодателствата на страните от региона в съответствия с изискванията на Европейския съюз.

Темата за устойчивото енергийно развитие беше обсъдена от различни гледни точки, като бе поставен акцент върху нуждата от регионално сътрудничество в процеса на интеграция към ЕС. Други основни теми бяха инвестициите и ролята им в процеса на европейска интеграция, както и важността на енергийната ефективност като първостепенен фактор за постигане на енергийна сигурност и устойчива околна среда в региона.