БЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ ИЗНАСЯТ ОПИТ В УКРАЙНА

B периода 26 – 28 януари 2009 г. група експерти и представители на Българското училище за политика посетиха Украйна……

В периода 26 – 28 януари 2009 г. група експерти и представители на Българското училище за политика посетиха Украйна във връзка с провеждането на дейности по общ проект на Училището и Института за евроатлантическо сътрудничество, Киев. Проектът, който е финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество и Демократичната комисия към посолството на САЩ в Киев, има за цел да подкрепи усилията за евроатлантическата интеграция на Украйна, като се сподели опитът на България.

В рамките на посещението беше организирана дискусия с участието на експерти и журналисти за представяне на книгата „Евроатлантическата интеграция на Украйна: пътят към демокрацията”, а също така и експертна среща на българските и украинските колеги. Аналитичните материали бяха разработени от двустранна украинско-българска експертна група. На събитието от българска страна присъстваха Огнян Минчев, Светослав Малинов, Милен Любенов, Деница Лозанова и Александър Политов.