В ПАМЕТ НА ЕДИН ГОЛЯМ ПРИЯТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА – БАРОНЕСА ХЕНРИЕТ ВАН ЛИНДЕН

На 12.11.2010 г. ще почетем паметта на баронеса Хенриет ван Линден, посланик на Кралство Холандия в България от 2001 до 2005 г. Тя беше голям приятел на Българското училище за политика, почитател на българската история, традиции и култура и работи много активно за приемането на нашата страна в Европейския съюз. Панихидата ще се състои в 12:00 ч. в църквата „Св. Франциск от Асизи“ Отци Кармилитани на ул. „Асен Златаров“ N 7 и ще се проведе по същото време с нейното погребение в Хага.

On 12/11/2010 we will commemorate Baroness Henriette van Lynden – ambassador of the Netherlands to Bulgaria in 2001 – 2005. She was a great friend of the Bulgarian School of Politics, keen admirer of Bulgarian history, traditions and culture, and worked very actively in support of Bulgarian EU membership. A memorial service for Baroness van Lynden will be at 12:00 at the „St. Francis of Assisi“ chapel on 7, Assen Zlatarov street in Sofia. The service will run in parallel to Baroness van Lynden’s funeral in The Hague.