ДЕБАТ „ПОЛИТИЦИ И ИЗБОРИ”

Дебат „Политици и избори” се проведе в Българското училище за политика на 3 февруари т.г. Събитието бе организирано от училището и департамент „Политически науки” към Нов български университет. Поводът бяха новите книги „Българският политик” с автор доц. Анна Кръстева и „Избори 2009”, чийто съставители са доц. Анна Кръстева и доц. Антоний Тодоров. В обсъждането участваха доц. Румяна Коларова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, представители от Национална програма „Управленски умения” 2010/2011 на БУП, преподаватели и докторанти от НБУ.