ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА – КЪДЕ СМЕ НИЕ

Децентрализацията бе един от акцентите в програмата на третия ден от националната програма, която се провежда в Правец. Курсът е посветен на регионалното развитие и местното самоуправление.

Различните подходи и виждания за децентрализацията представиха Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, и Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони.

Стефан Иванов от клуб „Икономика 2000” направи сравнителен анализ на процесите у нас и в другите европейски страни. Кметовете на Перник и на столичния район Лозенец Росица Янакиева и Прошко Прошков, и Веселин Златев, съветник на министър-председателя по въпросите на местното самоуправление, изразиха гледните точки на кметовете и на изпълнителната власт в дискусия по темата.

Оживени реакции предизвика темата „Купуването на местните избори или смъртта на местната демокрация”. Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда представи изследване на неправителствената организация. Анализът обхваща изборите през 2007 година в пет български общини, практиката да се купуват гласове и последствията от нея.

Под рубриката „Дългосрочните стратегии на България” участниците разглеждаха българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза и обсъждаха кои са следващите стъпки за България в сферата на иновациите и предприемачеството. Специален лектор бе заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов. Тодор Галев от фондацията „Приложни изследвания и комуникации” представи изследването „Иновации.бг 2010”. Гледната точка на бизнеса защити Огнян Траянов, собственик и управител на „ТехноЛогика”.

Представена бе и груповата домашна работа. До следващия курс, които ще бъде през януари следващата година, участниците ще трябва да разработят мерки за стимулиране на иновативното предприемачество на общинско ниво.

Денят завърши с курс по народни танци.