„ЕНЕРГИЙНАТА РЕВОЛЮЦИЯ – КОЯ СТРАНА НА БАРИКАДАТА ЩЕ ИЗБЕРЕМ”

В рамките на проект „Зелена стъпка напред: за нова отговорност и ангажираност към околната среда на българските политици” на 31 май в сградата на Народното събрание Училището за политика проведе конференция на тема „Енергийната революция – коя страна на барикадата ще изберем”.

Събитието се проведе под патронажа на председателя на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева, която официално откри конференцията. Във форума взеха участие народни представители, общински съветници, кметове, представители на бизнеса и неправителствени организации.

По време на конференцията в Клуба на народния представител беше организирана и изложба за „Пътна карта 2050”, представяща европейската визия за развитието на нисковъглеродна енергетика.