ЗАВЪРШИ ЛЕТНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАСБУРГ

За четвърта поредна година между 5-11 юли в Страсбург се състоя Летният университет по демокрация, организиран от Съвета на Европа.

Участниците в Националната обучителна програма „Управленски умения” на Българското училище за политика участват в сесиите на университета от неговото основаване. В Летния университет участват и представители на 16-те училища по политически науки от Югоизточна Европа и бившите съветски републики.

Тази година основните теми на Летния университет бяха свързани с 60-годишнината на Съвета на Европа и 20-годишнината от падането на Берлинската стена. Участниците имаха възможност да чуят бивши и настоящи премиери и министри от европейските страни, които споделиха своите виждания за важността на тези събития за Европа и целия свят, както и да подчертаят, че предизвикателствата пред новите демократични институции в страните от Централна и Югоизточна Европа продължават и днес. Участниците в Летния университет обсъждаха в продължения на няколко дни и въпроси, свързани с настоящата финансова криза, развитието на демократичните институции, глобалните изменения в климата и нуждата от нови политически решения в тези области. Програмата на Летния университет завърши с приемането на обща декларация от участниците, в която те потвърдиха своя ангажимент и подкрепа към общите демократични ценности, преди всичко върховенството на закона, добро управление, спазване на човешките права, толерантността и човешкото достойнство, зачитане на суверенността на демократичните държави.