ЗАВЪРШИ ТРЕТИЯТ ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАСБУРГ

Tретият Летен университет по демокрация, организиран от Съвета на Европа, се проведе от 30 юни до 4 юли в Страсбург.

Повече от 650 представители от училищата по политика от страните на Балканите, Русия, и бившите съветски републики участваха в събитието. Българският комисар Меглена Кунева произнесе реч по време на официалната церемония при откриването и даде висока оценка на ролята на Българското училище за политика във формирането на нов политически елит в страната.

 Представители на Училището участваха като модератори в пленарни сесии, в уъркшоповете и срещите организирани от Съвета на Европа.

За завършващите от клас 2007 на Българското училище за политика, Летният университет в Страсбург беше добра възможност да се срещнат с водещи политици и експерти от Европа, да разменят идеи и опит с млади политици и граждански лидери от съседните страни, и да обсъдят проблеми и теми, които ще бъдат в дневния ред на политическите партии и гражданското общество в Европа в близките години. Завършващите обучителната програма на Училището получиха сертификати за специализация по политически мениджмънт на специална церемония в постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа в Страсбург.

Едно от важните събития по време на Летния университет  беше създаването на Европейска Асоциация на Училищата по политика (вместо съществуващата сега мрежа).  Асоциацията ще бъде с обществена полза и ще се ръководи от управителен съвет, включващ директори на училищата по политика и изборни членове. Катрин Лалюмиер, бивш генерален секретар на Съвета на Европа, ще бъде първият избран председател на Асоциацията.

При закриването на събитието, участниците приеха и обща декларация, отразяваща тяхната позиция по въпроси, дискутирани по време на Университета.

Текст на речта на Тери Дейвис, генерален секретар на Съвета на Европа, при откриване на семинара.

http://www.coe.int/t/dc/press/news/20080630_disc_sg_univer_democr_en.asp

Текст на декларацията, приета от участниците в Летния университет.

http://www.coe.int/t/DC/Files/Source/polschools_declaration_en.doc