ЗАПОЧВА ВТОРИЯТ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

От 8 до 12 декември в хотел  РИУ  в Правец ще се проведе вторият курс от Национална програма „Управленски умения” 2010/2011, посветен на регионалното развитие и местното самоуправление. По време на обучението участниците ще обсъдят ролята на партиите и тяхната политика на местно равнище, ще поговорят за публичните политики – докъде стига общественият и откъде започва частният интерес, ще разгледат въпросите на местното самоуправление и децентрализацията. Курсистите ще се запознаят със структурата и принципите на общинския бюджет и как той се отразява на осъществяваните политики на местно ниво.

Ще бъде представен холандският опит в гражданското участие в политиката и ролята на интернет и социалните медии в този процес. В края на обучението участниците ще имат възможност да се упражнят как се прави кампания за местни избори.

По време на курса ще бъдат организирани три дебата между представители на различни парламентарно представени политически партии по темите за взаимодействието между местните партийни структури, партийните централи и местната изпълнителна власт, за местното самоуправление и децентрализацията, както и за общинския бюджет като политически инструмент за реализиране на партийни политики на местно ниво.

В рамките на цикъла „Дългосрочните стратегии на България” ще бъде представена темата за българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза.

Участниците в програмата ще представят и идеите си за връзката между бизнеса и образованието в България – тема, по която имаха възможност да се готвят между двата курса. Груповите домашни работи ще бъдат приети от специално жури, което включва експерти от държавни и неправителствени организации и представители на политическите партии.