ЗАПОЧВА ТРЕТИЯТ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

От 26 до 30 януари ще се проведе третият курс от Национална програма „Управленски умения” 2010/2011, посветен на националните приоритети и националните решения. По време на обучението участниците ще обсъдят необходимостта от партиите и променя ли се тяхната роля и значимост, могат ли да ги изместят гражданските сдружения, какви са политиките на партиите на национално равнище и отговорят ли те на очакванията на гражданите.

Курсистите ще обменят идеи как трябва да се финансират политическите партии и ще се упражнят в писане на послания и политическа позиция. По време на обучението те ще се запознаят и с това как се прави национален бюджет, какви са проблемите в последните години пред достъпа до информация, кои са основните правила на държавния протокол. Като част от практическите упражнения, те ще участват в симулация на предаването „Референдум”. В рамките на цикъла „Дългосрочните стратегии на България” ще бъде представена темата за „зелената” и енергоефективна икономика, както и примери за добри практики. Участниците в програмата ще изложат идеите си за мерки за стимулиране на иновативното предприемачество на регионално или общинско ниво – тема, по която имаха възможност да се готвят между втори и трети курс. Груповите домашни работи ще бъдат приети и коментирани от специално жури, в което влизат експерти от държавни и неправителствени организации и представители на политическите партии. Участници от предишни випуски на Националната програма ще представят работата на завършилите Българско училище за политика с домове за сираци във Велинград, Видраре и Стара Загора.