КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Българско училище за политика

Обявява конкурс за Изпълнителен директор

Българско училище за политика е уникална организация, чиято мисия е „Да подготвя общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния, европейския и глобален политически и обществен живот, посветени на съвременните демократични ценности, основани на плурализъм, толерантност и аргументиран дебат”.

От основаването си то е обучило над 400 млади политически и граждански лидери от България и над 100 от Югоизточна Европа. Сред тях има значителен брой депутати, висши държавни служители, ръководители в политически партии и граждански активисти.

От кандидатите се очаква задълбочено да познават политическите процеси в България и Европа и да отговарят на следните условия:

Образование

Магистър или по-висока степен за предпочитане в сферата на социалнитеl науки
Допълнителни квалификации в сферата на управлението и квалификацияl или публикации в сферата на балканските отношения биха били подчертано предимство

Умения

Доказани организационни уменияl
Високиl писмени и говорими комуникативни умения
Много добро владеене на английскиl език, владеене на други европейски езици ще бъде предимство
Развиване наl проектни идеи и разработване на проектни предложения
Финансовоl управление
Водене на преговориl
Добри компютърни уменияl

Опит

Управление на организация (или самостоятелен отдел) от сходен на училищетоl тип и мащаб
Значителен доказан опит в успешно набиране на проектни средстваl от различни финансови източници
Управление на международни проекти,l включително финансово управление, ще бъде сериозно предимство

Лични качества

• Делови, комуникативен, инициативен, склонен да поема риск, уравновесен, с умения да делегира

За да кандидатствате за предложената позиция, моля изпратете CV, мотивационно писмо и имена и телефони на двама поръчители, не по-късно от 20 септември 2009 година до Албена Начева на адрес anacheva@sp-bg.org. Интервютата ще се проведат от 26ти до 28 септември.