МИНИСТЪР ИГНАТОВ ПРЕДСТАВИ РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

„Срещата между образованието и пазара на труда – мисията невъзможна?” бе темата на дискусията в последния ден от националната програма „Управленски умения”, в който участват 44 млади политически и граждански лидери.

В панела за дългосрочните стратегии на България министърът на образованието Сергей Игнатов представи пред участниците вижданията на правителството за състоянието и реформите в сектора.

 Икономистът Георги Ангелов от институт „Отворено общество” говори за начините, по които висшето и средното образование могат да отговорят на нуждите на пазара на труда и на критериите за качествено образование. Експертът от БСК Людмила Векова представи резултатите от проучване на образователната и професионално-квалификационната структура на заетите и работната сила на национално, секторно и регионално ниво.

Вторият курс от националната програма ще се проведе през месец декември.