МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ УЧАСТВА В „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТИ”

Новата среща от инициативата „Европейски дебати”, организирана от Българското училище за политика и ЕК, се състоя на 09 март. В началото кратко приветствие отправи Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, която разказа как се е родила идеята за инициативата. Специалният гост – Томислав Дончев, министър по управлението на средствата от Европейския съюз, сподели вижданията на правителството за новите приоритети на кохезионната политика през следващия бюджетен период.

Като лична своя амбиция той отбеляза, че не е достатъчно просто да се следи дебатът в Европейския съюз за кохезионната политика, а активно да се участва в него, за да може България да защити своите позиции и интереси. Въпросите от участниците бяха свързани с географския фокус на кохезионната политика и каква е политиката на правителството за вътрешнорегионална кохезия и преодоляване на различията между различните райони за планиране. По време на презентацията си „Правителствената политика за деинституционализация на децата в Република България”, Томислав Дончев постави акцент на два аспекта – от една страна какви са проблемите пред деинституционализацията и предизвикателствата пред правенето на държавна политика в тази област, и от друга – каква да бъде жилищната политика за социално уязвимите групи. Той обърна специално внимание на това как средствата от Европейския съюз могат да се използват за финансиране на реформи и правене на нови политики в тази област.