МЛАДИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ДЕЦАТА ОТ ДОМОВЕТЕ

Българското училище за политика и Бонита Тръст започват работа по нова инициатива „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от домовете”. Двугодишният проект ще бъде финансиран от базирания в Гибралтар независим благотворителен тръст и ще се съфинансира чрез поредица от благотворителни събития, организирани от Българско училище за политика.

Тази нова за България инициатива ще подкрепи деца от три социални дома в градовете Велинград и Стара Загора и в с. Видраре.

Средствата ще бъдат използвани за създаването на поредица от програми, които ще дадат възможност на децата да придобият умения за работа и да получат квалификация. Ще бъдат създадени и поддържани работни групи и артистични студиа, за да може децата да придобият трудови навици и да развият умения, които ще им бъдат полезни в бъдещото им професионално развитие. И най-важното – проектът ще установи добри контакти между децата и младите политически лидери, които ще напътстват децата в процеса на тяхната социална и професионална интеграция.

„Радваме се, че сме партньори с Българско училище за политика по този новаторски проект, който се различава много от традиционните кампанийни дейности при подкрепата на децата от институциите, и се основава на сътрудничество на гражданско и политическо ниво за предоставянето на важни житейски умения. Нашата цел е да въведем систематичен подход при социалната адаптация на тези деца”, заяви от името на Международния консултативен борд на Бонита тръст основателят му  Рут Парасол ДеЛеон

„В продължение вече на десет години ние обучаваме младите политически и граждански лидери на България в активна гражданска позиция, заяви изпълнителният директор на Българското училище за политика Ирина Алексиева. – В работата си нашето училище винаги се е стремяло да насърчава благотворителността и да търси решения за един от най-наболелите проблеми на съвременна България – изоставените деца”. Тя допълни, че завършилите училището през последните три години са избрали за своя кауза да се грижат за децата в социалните институции.

Съвместният проект на Българското училище за политика и Бонита Тръст ще продължи до октомври 2012 година, като в неговите рамки ще бъдат организирани различни професионални курсове за децата в домовете и поредица от благотворителни изложби и търгове на изработените от тях изделия. Ще се проведат и политически дебати за бъдещето на домовете за изоставени деца.

Допълнителна информация

Българско училище за политика (www.schoolofpolitics.org), основано през 2001 г, е неправителствена организация в обществена полза. Мисията на училището е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран диалог.

. Бонита тръст (www.bonitatrust.org) е основана в Гибралтар през 2004 г. Основната част от проектите на организацията са във Великобритания, Индия, Афганистан, Израел и Гибралтар и от създаването си досега са дарени над 7.5 милиона британски лири за проекти в областта на образованието, здравеопазването и предприемачеството.