ОБМЯНА НА ОПИТ С ИНСТИТУТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКО УЧАСТИЕ, ХОЛАНДИЯ

Между 22 и 26 март представители на екипа на Българско училище за политика ще вземат участие в работно посещение в Холандия. Целта е обмяна на опит с Института за политическо участие и обсъждане на идеи за нови инициативи. Холандският партньор ще сподели натрупания опит от трансформацията си в «Дом на демокрацията и управлението на закона», както и образователните програми по гражданско образование, които осъществява с ученици от средните училища. Посещението ще обогати практиката на училището и е част от проекта «Обучение за демокрация», финансиран от програма МАТРА на холандското правителство.