ПОЛИТИКИТЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетът като политически инструмент или как партиите реализират партийните си политики през общинските бюджети обсъждаха участниците в националната програма в рамките на четвъртия й ден. В специална дискусия по темата се включиха общинският съветник от ДСБ в Пловдив Даниела Желязкова, председателят на групата общински съветници от ГЕРБ в София Малина Едрева, кметът на Плевен Найден Зеленогорски от СДС и кметът на Костинброд Красимир Кунчев от БСП.

Структурата и принципите на общинския бюджет и финансовата политика на общините бяха представени от Здравко Сечков, председател на Фондацията за реформа в местното самоуправление. В малките групи курсистите трябваше да изработят и гласуват общински бюджет, както и обяснят на гражданите основните политики, които ще се реализират чрез него.

Следобедната сесия бе посветена на холандския опит. Презентации за гражданското участие в политиката и ролята на интернет направиха Лизет Декер и Йохум де Грааф от холандския Институт за публични политики.

В рубриката „30 минути в компанията на…” участниците разговаряха с Георги Кадиев, председател на новосъздаденото Национално сдружение на общинските съветници.

Вторият курс от националната програма „Регионално развитие и местно самоуправление” завършва утре с представяне на Арман Бабикян по темата как се прави кампания за местни избори. В рамките на обучителната задача участниците ще правят предизборна кампания за кмет и общински съветници в един от средно голям български град.