ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ СЕМИНАР ОТ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА

Вторият семинар от Регионалната програма на Българското училище за политика се състоя от 24 до 28 март 2010 в Сараево в Босна и Херцеговина. Основната му тема бе „Предизвикателства пред участието на младите хора в политиките за младежта на Балканите: добри практики и уроци, които трябва да научим”. В продължение на няколко дни  32 участници от 8 балкански страни – Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Хърватска и Черна гора, заедно обсъждаха младежките политики в региона и слушаха лекции на академични преподаватели и представители на неправителствени организации за ролята на младите хора и тяхното участие в обществения живот. Семинарът бе открит от заместник-кмета на Сараево Мирослав Живанович.

Събитието започна с презентации за съществуващите младежки политики и предизвикателствата в процеса на тяхното създаване и прилагане, за добрите практики и препоръките за решаване на проблемите във всяка от 8-те държави. Всяка национална група си избра координатор, който да влезе в екипа, натоварен с окончателното изработване на Бяла книга за младежката политика на Балканите.

Сред основните акценти в семинара бе срещата с федералния заместник министър-председател и министър на културата и спорта на Босна и Херцеговина Гаврило Граховац, който прие изпълнителния директор на училището Ирина Алексиева и участниците в семинара в сградата на федералното правителство. На срещата бе представена младежката политика на федерално равнище,  бяха споделени успешни примери за насърчаване на младите хора към създаване и участие в различни инициативи, чиято цел е да стимулират ангажираността им в обществения живот. В нея участва и Каролин Раво, специален представител на Генералния секретар на Съвета на Европа в Босна и Херцеговина, която даде висока оценка на регионалната програма на Българското училище за политика и на усилията му да обединява младите хора от региона.

По-късно местното училище за политически науки организира традиционната вечер на Босна и Херцеговина. На вечерята присъства и посланикът на България в Босна и Херцеговина Н.Пр. Андрей Трънски, който е един от известните и опитни дипломати на Балканите. Посланик Трънски е ръководил мисията в страната няколко мандата, като е бил активен участник в установяването на дипломатически отношения между България и следвоенна Босна и Херцеговина в средата на 90-те години.

В рамките на последния ден от програмата участниците обсъждаха потенциала на онлайн медиите като канал за политическа комуникация и ангажиране на младите хора с обществените процеси. Интересна бе и дискусията по теми, които са спорни не само на Балканите, но и в целия свят, като правото на държавата да регулира пазарите и хомосексуалните бракове. Обсъждането бе типичен пример за това, че добрите политики и успешните политици не могат да бъдат тясно скроени, че трябва да бъдат отворени за дискусии и решения, които не винаги са еднозначни.

Групата от национални представители продължи работата с планиране на съдържанието, структурата и механизма на изработване на Бяла книга за младежката политика на Балканите.

Заключителният семинар за Регионална програма 2010 ще се проведе в София през юни. Участниците ще получат сертификати, издадени от Нов български университет, от който получават кредити за магистърска програма по Публичен мениджмънт.