ПРОГРАМНА РАБОТНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА

„Лидерът не е само партиен или политически, лидер е всеки, който променя средата, в която живеем и работим”, каза Меглена Кунева по време на програмна работна среща на Българско училище за политика, която се проведе в информационния център на Европейската комисия. В срещата взеха участие представители на водещи граждански организации, сред които Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Институт „Отворено общество”, Програма „Достъп до информация”, „РискМонитор”, Институт за пазарна икономика, „Горичка”, „За Земята”, Европейски институт, Институт за развитие на публичната среда, Институт по енергетика, Посолство на Кралство Холандия и др.

Участниците в срещата обсъдиха основните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени българските граждански и политически лидери. Те дискутираха как гражданските организации могат да влияят върху процеса на формулирането на политики, какви продукти би трябвало да „произвеждат” и доколко са в състояние да подпомогнат политиците да се ориентират във все по-големия поток от информация. Райна Гаврилова от CEE Trust повдигна темата дали гражданските организации могат да застанат пред младите политически лидери и да ги убедят в предлаганите от тях идеи и, ако не могат – защо. Беше представена и инициативата на Българско училище за политика „100-те книги на българския лидер”, чиято цел е да събере отворен списък на книги и публикации в областта на лидерството и да провокират желанието настоящите и бъдещи лидери за продължаващо учене и личностно развитие.