РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ – ОПИТЪТ НА БУП

Българското училище за политика събра в книга опита си в обучението на млади политически и граждански лидери и ще го представи на 15 март в зала „Комодо”. „Наръчникът на обучителя в Българското училище за политика” е резултат от тригодишен съвместен проект „Обучение за демокрация” между БУП и холандския Институт за политическо участие и се финансира от програма МАТРА на холандското правителство. На представянето ще присъстват лектори и модератори на Училището, университетски преподаватели и студенти, както и завършили програмите на БУП.