СЕМИНАР В СУ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ С УЧАСТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОЛИТИКА

На 17 февруари Българско училище за политика взе участие в семинар-дискусия на тема „Климатичните промени и международната общност след Копенхаген 2009. Проблеми, решения, възможности”, който се проведе  в Софийския университет. Събитието  се организира от Университетския клуб за екология и устойчиво развитие UNECO и е част от проект „Зелен университет”.

По време на семинара бяха обобщени резултатите от конференцията в Копенхаген и обсъдени позициите и действията на отделните страни по прилагането на решенията, взети след срещата. Изтъкна се и значението на нисковъглеродните технологии като път за постигане на целите за смекчаване на промените в климата. Дискутираха се и перспективите за предстоящата конференция по климата в Мексико.