СТРУМЯНИ ИЗПРАЩА СВОИТЕ ПОСЛАНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

На 10 април в Благоевград се проведе третата поредна среща, посветена на предстоящите европейски избори, в рамките на проекта „Аз гласувам за Европа” на Българското училище за политика.

Гости на срещата бяха евродепутат Душана Здравкова, Антоанета Миленкова (Клуб на завършилите Училище за политика), представители на портал „Европа” – Мария Николова и Тихомира Трифонова – които са и партньори на БУП в тази инициатива.

Участниците в срещата – представители на община Струмяни и Гоце Делчев – споделиха своите позиции и мнения за предстоящите европейски избори, за желанието и апатията на младежите да участват в политическия живот. Те предложиха и идеи как българските депутати в европейския парламент най-ефективно да комуникират с гражданите и да ги информират за тяхната работа. Евродепутат Здравкова сподели нейния опит от последните две години и насърчи младите хора активно да се включват със свои идеи и свои инициативи в подобряването на връзката между техните избиратели и гражданите.

Както вече стана традиция, в края на срещата, участниците трябваше да изберат и една най-важна причина защо трябва да се гласува в предстоящите избори. Посланието на Струмяни – защото тази причина дойде от техните представители на срещата – е: “Гласувам, защото мога; гласувам, защото искам; гласувам, защото трябва.“

Дано това послание се окаже достатъчно силно и да има своя положителен ефект на 7 юни – не само за тези, които бяха с нас в петък, но и за много други млади хора в страната.