ВТОРИЯТ КУРС ОТ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 2008 ЗАПОЧВА В ГР. ДУРАС, АЛБАНИЯ НА 15 ОКТОМВРИ

„Превръщането на конфликтите в комуникация“ е темата на втория курс.

Участници в програмата са млади политици от Балканските страни – депутати в парламента, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации.

Програмата включва семинарни сесии и презентации на експерти от България, Хърватия, Македония.

Ще бъде открита с лекция на тема „Превръщането на конфликтите в комуникация“ изнесена от от г-н Ремзи Лани, председател на Албанския медиен институт. Специален гост на програмата ще бъде г-жа Александра Велева, представител на Международната организация на франкофоните. Сред останалите лектори са – Светлана ЛОМЕВА, директор,Българско училище за политика; Деница Лозанова, програмен директор, Българско училище за политика; Снежина Атанасова, директор на Звено за развитие, българско училище за политика; Юлиан Попов, Председател на Българско училище за политика; Олси Декови, Директор, Албанско училище за политика; Мерита Мифтари, член на Регионална координационна група; Йохан де Граф, Иститут за политически изследвания, Холандия; Мариана Грвеса, Университет в Загреб.