ТРЕТИЯТ КУРС ОТ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 2008 ЗАПОЧВА В ГР. СОФИЯ, НА 19 ОКТОМВРИ

„Перспективи за регионално сътрудничество“ е темата на последния курс от Регионалната програма.

Участници в програмата са млади политици от Балканските страни – депутати в парламента, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации. Програмата включва семинарни сесии и презентации на експерти от България, Хърватия, Македония. На успешно завършилите програмата ще бъдат връчени Сертификати по „Политически мениджмът“ от г-н Георги Пирински, Председател на Народното събрание на РБългария.

Лектори в програмата са: Огнян Минчев, Директор на «Институт за регионални и международни изслевания», Невена Църленко, Директор на Училище за политика, Хърватия, Весела, Чернева, Директор на представителството на ЕС в София, Гордан Георгиев, Директор на Училище за политика, Македония.