ПРИКЛЮЧИ СЕЗОН 2009-2010 НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

diplomi

Между 17 и 21 юни 2010 г. в София се състоя заключителният семинар в рамките на Регионалната програма на Българското училище за политика, като с това приключи и този сезон на Програмата. Участници от 8 балкански страни заседаваха за трети път тази година, като обсъдиха перспективите за балканско сътрудничество при изработването и изпълнението на младежки политики.

На 18 юни участниците бяха посрещнати в българското Народно събрание, където заедно с няколко млади народни представители обсъдиха изработването на младежки политики и наблюдаваха парламентарното заседание. След това посетиха президентството, където научиха за развитието на българската президентска институция и се срещнаха с представители на президенстката администрация. Първият панел от семинарните занятия се състоя следобеда на същия ден, като по това време участниците обсъдиха и довършиха изработената от тях Бяла книга за младежка политика на Балканите. Вечерта завърши с неформален празник на балканското многообразие, като всяка участваща страна представи импровизиран щанд с традиционни храни, напитки и сувенири. Няколко от завършилите Регионалната програма през предни години присъстваха като гости и разговаряха със завършващите.

Следващият ден, 19 юни, включваше интензивна работа и обучение. Разделени на 3 малки групи, участниците трябваше, като част от ролева игра, да изработят стратегия, с която да убедят външния министър на влиятелна страна член на ЕС в ползите от продължаващо разширяване. Фокус на следобедния панел бяха проблемите на политиките за образование, като лекциите засегнаха Болонския процес и влиянието му върху Балканите. Посланикът на Ирландия в България, Н.Пр. Джефри Кийтинг, подчерта колко важно е да се разработят политики и решения, които да са насочени към причините за „изтичането на мозъци“, за да може да се спре емиграцията на младите хора отвъд региона.

В последната за този сезон лекция от Регионалната програма бяха представени практически инструменти за застъпничество и лобиране. Отново разделени в три групи, участниците трябваше да се справят с реални политически казуси и да изработят стратегия за идентифициране и включване на значимите заинтересовани страни в решаването на съответния проблем.

Семинарът приключи с церемония по връчване на сертификати на завършилите, която по традиция се състоя в Нов български университет, а домакин бе ректорът доц. д-р Людмил Георгиев. Сертификатите бяха връчени на участниците от заместник-председателя на 41-то Народно събрание г-н Георги Пирински. В своето обръщение към завършилите той подчерта факта, че им предстои да станат част от все по-разширяваща се регионална мрежа от завършили Регионалната програма, много от които вече са извървели пътя от участници към взимащи решения с регионално значение.

Екипът на Бългаското училище за политика вече планира следващия сезон на Регионалната програма – 2010-2011. На страницата ни в интернет можете да следите актуалната информация за нашите намерения и за темите през новия сезон, както и да научите повече за възможностите и изискванията за кандидатстване.