ВТОРИ КУРС ОТ РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА 2010

Федералният заместник министър-председател и министър на културата и спорта на Босна и Херцеговина Гаврило Граховац ще се срещне с участниците във втория семинар на Регионалната програма 2010 на Българското училище за политика, водени от изпълнителния директор на училището Ирина Алексиева. Днес министър Граховац ще представи политиките и проектите на федерално равнище, свързани с младежта.

Срещата завършва втория ден от дискусиите „Предизвикателства пред участието на младите хора в политиките за младежка на Балканите: добри практики и уроци, които трябва да научим”. По време на няколкодневния курс 32 участници от 8 балкански страни – Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Хърватска и Черна гора, заедно се обучават на публични политики за младежта и споделят опита на държавите си в решения на проблемите на младите хора.

Фокусът на дискусиите е върху практическите аспекти на правенето на публични политики за младежта, свързани с възможността на младите хора да работят, младежката мобилност, по-голямата ангажираност в политическите процеси. Те обсъждат и начините политиците да достигат до решения, чрез които да преодолеят отчуждението на младите хора от обществения живот.

В рамките на дебата се провежда и симулация на Балкански парламент, като говорители от всяка една страна представят специфичните предизвикателства и подходите за тяхното решаване на национално равнище. По време на семинара участниците работят в мултинационални групи, за да идентифицират общите проблеми в сферата на младежката политика и да подготвят основните акценти в бъдеща Бяла книга за младежката политика на Балканите.

В програмата е включена и среща с Н.Пр. Андрей Трънски, посланик на Република България в  Босна и Херцеговина. Посланик Трънски е сред първите български дипломати, създали мисията на страната ни в следвоенна Босна в средата на 90-те години на миналия век.

Снимки от втория курс могат да бъдат намерени в галерията на Регионална програма 2010.