КАК ПРЕМИНА ТРЕТИ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2010

„Лидерство, организация, комуникация“ – това бе заглавието на третия курс от Национална програма 2010, който се проведе между 16 и 20 април в Хотел Риу, Правец. Програмата бе насочена към развитие на лидерските умения на участниците и стимулирането на работа в екип.

Наши специални гости по време на курса бяха проф. Богдан Богданов, председател на настоятелството на Нов български университет и член на УС на Българското училище за политика, Н.Пр. Джеймс Уорлик, посланик на Съединените щати в България, др. Желю Желев, първият демократично избран президент на Република България и доц. Антоний Гълъбов, политолог и член на УС на Училището за политика.

В първия ден от курса участниците представиха групови домашни задачи, свързани с изготвянето на нисковъглеродна стратегия за община Слатина и подпомагането на Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград.

По време на втория ден проф. Веселин Благоев представи тенденциите в управлението на съвременните организации. Участниците работиха по групи с обучителна задача за управление на общинска администрация.

Еленко Еленков и Владимир Петков от Икономедиа представиха основните начини за онлайн комуникация и ефективно използване на сайтове и социални медии за контакт с избирателите. Работата по групи включваше изработването на онлайн кампания за различен тип избори – парламентарни, президентски, местни и избори за Европейски парламент.

Третият ден бе посветен на ефективното говорене и уменията за общуване, представени от Ренета Венева и приложени на практика под формата на тестове и обучителни игри. Иван Здравков представи техники за убеждаване на опонента и даде възможност на участниците да изработят стратегия за увеличаване на подкрепата. Никола Йорданов и Иван Здравков въведоха темите за управление на екипи и типове лидери, след което участниците участваха в групови игри на открито, организирани от Outward Bound България.

По време на четвъртия ден от курса Ивелин Николов говори за начините за управление на конфликти, а Венцеслав Панчев и Никола Йорданов представиха техники за водене на преговори. Участниците отново бяха ангажирани с обучителни задачи и интерактивни сесии.

Курсът завърши със симулация на предаването Сеизмограф, водено от Светла Петрова. Тя запозна участниците и с насоки за подготовка за телевизионен дебат. Накрая на програмата Ася Кавръкова от Институт „Отворено общество“ даде домашна задача на участниците, свързана с управлението на европейските фондове за бъдещия програмен период 2014-2020 г.

Снимки от третия курс могат да бъдат намерени в галерията на Национална програма 2010.