ЗАВЪРШИ ПЪРВИЯТ КУРС ОТ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 2010/2011

Третият и последен ден от регионалната програма 2010/2011, която се провежда в албанския град Дурас, бе посветен на две теми – дебата за устойчиво развитие и ролята на медиите и как да бъде намерен консенсус между различните политически и идеологически гледни точки за устойчивото развитие.

За ролята на медиите презентация направи Албан Бала от албанския Институт за връзки с обществеността. Бала е журналист, експерт по масови комуникации и изпълнителен директор на първата PR фирма в Албания.

Акцент в неговата лекция бе как да стимулираме дебата за устойчиво развитие в медиите, така че в него да бъдат привлечени възможно най-широк кръг експерти и граждани, както и какви ползи може да извлече обществото от този дебат.

Различните гледни точки за устойчивото развитие от политически и идеологически аспект представи  Бернард Зенели, изпълнителен директор на програмата Brain Gain на UNDP, експерт по политически анализи и университетски преподавател.

След лекцията участниците в курса работиха в малки групи, като резултатите от работата по обучителната задача бяха представени и коментирани заедно с лектора. Задачата бе свързана с изработването на стратегия за предизборна кампания за местни избори. Те трябваше да направят списък от събития, да определят посланията и медийните канали, които ще използват.

Курсът бе закрит официално от изпълнителния директор на Българското училище за политика Ирина Алексиева. Следващият курс от програмата на тема „Предизвикателства пред политическото предприемачество на Балканите в процеса на европейска интеграция: енергиен пазар, възобновяеми енергийни източници и енергийна независимост” ще се състои през февруари следващата година в Загреб, Хърватска.