СРЕЩА-СЕМИНАР НА ТЕМА „ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЩЕ УСПЕЕМ ЛИ ДА ИЗПЪЛНИМ ЦЕЛИТЕ НА ЕС ДО 2020 Г. ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ?”

Българското училище за политика организира среща семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници и българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним целите на ЕС до 2020 г. за възобновяема енергия?“ на 11 октомври 2010 г..  Лектор на семинара беше Кенет Лефковиц, Председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация.

Събитието се организира по проект „Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени“, с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

На срещата бяха дискутирани ползите и рисковете от въвеждането на ВЕИ, международният план по темата, постижимостта на целите 20/20/20, както и какво трябва да бъде направено, за да бъдат постигнати.